GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY

Tuyển sinh hệ cao đẳng trường cao đẳng Giao Thông Vận Tải Đường Thủy II. Với các ngành tuyển sinh như sau : 1 Điều khiển tàu biển, 2 Sửa chửa máy tàu thủy, 3 Quản trị mạng, 4 Kỹ thuật xây dựng, 5 Điện tử công nghiệp, 6 Kế Toán,7 Xây dựng cầu đường bộ
Đăng Ký Online
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích HSSV nghèo vượt khó và HSSV hoàn cảnh khó khăn đột xuất năm học 2017 - 2018

Cập nhật ngày 21/11/2017

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT ĐƯỜNG THỦY II

Căn cứ Quyết định số 1306/QĐ-BLĐTBXH ngày 02/10/2008 của Bộ LĐ-TB&XH về việc thành lập trường CĐ Nghề GTVT Đường thủy II và Quyết định số 705/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/05/2017 của Bộ LĐ-TB&XH về việc đổi tên trường Cao đẳng nghề GTVT Đường thủy II thành trường Cao đẳng GTVT Đường thủy II;

Căn cứ Quyết định số 3408/QĐ-BGTVT ngày 11/11/2008 của Bộ GTVT về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và cơ cấu tổ chức của trường CĐ Nghề GTVT ĐT II;

Căn cứ Quyết định số 1063/QĐ-ĐTII ngày 10/10/2017 của Trường CĐ GTVT ĐT II về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Trường CĐ GTVT ĐT II;

Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25/9/2007 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động, của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Quyết định số 10/2008/QĐ-BTC ngày 12/2/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Quyết định số 497/QĐ-ĐTII ngày 18/10/2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề GTVT Đường thủy II về việc thành lập Quỹ khuyến học HSSV vượt khó và ban hành Quy định quản lý, sử dụng Quỹ khuyến học;

Căn cứ biên bản họp xét học bổng HSSV vượt khó ngày 14/11/2017 của Hội đồng Khuyến học Nhà trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay cấp học bổng khuyến khích HSSV nghèo vượt khó và HSSV hoàn cảnh khó khăn đột xuất năm học 2017 - 2018 cho 13 HSSV (Danh sách kèm theo)

Điều 2. Mức hưởng:

+ Đối với HSSV nghèo vượt khó:  2.000.000 đồng/HSSV-năm.

+ Đối với HSSV hoàn cảnh khó khăn đột xuất: 4.000.000đ/HSSV-năm

Điều 3. Số tiền học bổng trên được giao cho phòng Tài vụ dùng vào việc đóng học phí học kỳ kế tiếp cho các HSSV có tên trong danh sách.

Điều 4. Các Phòng, Khoa có liên quan và các học sinh, sinh viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.
DANH SÁCH CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HSSV NGHÈO VƯỢT KHÓ VÀ HSSV HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN ĐỘT XUẤT NĂM HỌC 2017-2018
(Kèm theo Quyết định số:1212 / QĐ-ĐTII, ngày 22 tháng 11 năm 2017 của Hiệu trưởng)
STT HỌ TÊN LỚP TRƯỜNG HỢP GHI CHÚ
1 Đặng Thái Hòa C41ĐK Nghèo vượt khó  
2 Nguyễn Ngọc Nhân C41ĐT Nghèo vượt khó  
3 Đinh Nguyễn Gia Đông C41CĐ Nghèo vượt khó  
4 Trịnh Thị Băng Cơ C41KT Nghèo vượt khó  
5 Trương Hồng Loan C41KT Nghèo vượt khó  
6 Hồ Thanh Bình C42Đ Nghèo vượt khó  
7 Trần Quốc Ninh T42Đ Nghèo vượt khó  
8 Lê Thanh Tùng T42Đ Nghèo vượt khó  
9 Nguyễn Vân Kiện C42KT Nghèo vượt khó  
10 Diệp Minh Thiện C43Đ Nghèo vượt khó  
11 Trần Thị Ngọc Nguyên C43KT Nghèo vượt khó  
12 Nguyễn Thị Bích Ánh C43KT Nghèo vượt khó  
13 Phạm Dương Linh C43M Hoàn cảnh khó khăn đột xuất Phẫu thuật lõm ngực bẩm sinhBình luận bài viết

Liên quan Sinh Viên

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Sáng nay, ngày 25/12/2014 nhà trường long trọng tổ chức Lễ tốt nghiệp ...

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Phát biểu tại buổi Lễ, thầy Bùi Đình Thiện hiệu trưởng nhà trường tuyên dương các sinh viên đã vượt qua một chặng đường dài với biết bao thử thách

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Phát biểu tại buổi Lễ, thầy Bùi Đình Thiện hiệu trưởng nhà trường tuyên dương các sinh viên đã vượt qua một chặng đường dài với biết bao thử thách

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Phát biểu tại buổi Lễ, thầy Bùi Đình Thiện hiệu trưởng nhà trường tuyên dương các sinh viên đã vượt qua một chặng đường dài với biết bao thử thách