CAO ĐẲNG NGHỀ
GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY II
Lịch công tác tuầnTừ ngày - đến ngày
Tuần lễ 24
Tuần lễ: 24 từ ngày 12/02/2018 đến ngày 18/02/2018
Tuần lễ: 23
Tuần lễ: 23 từ ngày 05/02/2018 đến ngày 11/02/2018
Tuần lễ 22
Tuần lễ: 22 từ ngày 29/01/2018 đến ngày 04/02/2018
Tuần lễ: 21
Tuần lễ: 21 từ ngày 22/01/2018 đến ngày 28/01/2018
Tuần lễ: 20
Tuần lễ: 20 từ ngày 15/01/2018 đến ngày 21/01/2018
Tuần lễ 19
Tuần lễ: 19 từ ngày 08/01/2018 đến ngày 14/01/2018
Tuần lễ 18
Tuần lễ: 18 từ ngày 01/011/2018 đến ngày 07/01/2018
Tuần lễ: 17
Tuần lễ: 17 từ ngày 25/12/2017 đến ngày 31/12/2017
Tuần lễ: 16
Tuần lễ: 16 từ ngày 18/12/2017 đến ngày 24/12/2017
Tuần lễ 15
Tuần lễ: 15 từ ngày 13/12/2017 đến ngày 19/12/2017
12345678910...