CAO ĐẲNG NGHỀ
GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY II
Lịch công tác tuầnTừ ngày - đến ngày
Tuần lễ: 07
Tuần lễ: 07 từ ngày 16/10/2017 đến ngày 22/10/2017
Tuần lễ 06
Tuần lễ: 06 từ ngày 09/10/2017 đến ngày 15/10/2017
Tuần lễ: 05
Tuần lễ: 05 từ ngày 02/10/2017 đến ngày 08/10/2017
Tuần lễ 04 Fix
Tuần lễ: 04 từ ngày 25/9/2017 đến ngày 01/10/2017
Tuần lễ 03
Tuần lễ: 03 từ ngày 18/9/2017 đến ngày 24/9/2017
Tuần lễ 02
Tuần lễ: 02 từ ngày 11/9/2017 đến ngày 17/9/2017
Tuần lễ 01
Tuần lễ: 01 từ ngày 04/9/2017 đến ngày 10/9/2017
Tuần lễ 52
Tuần lễ: 52 từ ngày 28/8/2017 đến ngày 03/9/2017
Tuần lễ 51
Tuần lễ: 51 từ ngày 21/8/2017 đến ngày 27/8/2017
Tuần lễ 50
Tuần lễ: 50 từ ngày 14/8/2017 đến ngày 20/8/2017
12345678910...