CAO ĐẲNG NGHỀ
GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY II
Lịch công tác tuầnTừ ngày - đến ngày
Tuần lễ: 33
Tuần lễ: 33 từ ngày 16/4/2018 đến ngày 22/4/2018
Lịch công tác tuần - Tuần 32
Lịch công tác tuần - Tuần 32 Tuần lễ: 32 từ ngày 09/4/2018 đến ngày 15/4/2018
Tuần lễ: 31
Tuần lễ: 31 từ ngày 02/4/2018 đến ngày 08/4/2018
Tuần lễ: 30
Tuần lễ: 30 từ ngày 26/3/2018 đến ngày 01/4/2018
Tuần lễ: 29
Tuần lễ: 29 từ ngày 19/3/2018 đến ngày 25/3/2018
Tuần lễ: 28
Tuần lễ: 28 từ ngày 12/3/2018 đến ngày 18/03/2018
Tuần lễ: 27
Tuần lễ: 27 từ ngày 05/03/2018 đến ngày 11/03/2018
Tuần lễ: 26
Tuần lễ: 26 từ ngày 26/02/2018 đến ngày 04/03/2018
Tuần lễ 24
Tuần lễ: 24 từ ngày 12/02/2018 đến ngày 18/02/2018
Tuần lễ: 23
Tuần lễ: 23 từ ngày 05/02/2018 đến ngày 11/02/2018
12345678910...