CAO ĐẲNG NGHỀ
GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY II
Lịch công tác tuầnTừ ngày - đến ngày
Tuần lễ 15
Tuần lễ: 15 từ ngày 13/12/2017 đến ngày 19/12/2017
Tuần lễ 14
Tuần lễ: 14 từ ngày 04/12/2017 đến ngày 10/12/2017
Tuần lễ 13
Tuần lễ: 13 từ ngày 27/11/2017 đến ngày 03/12/2017
Tuần lễ 12
Tuần lễ: 12 từ ngày 20/11/2017 đến ngày 26/11/2017
Tuần lễ 11
Tuần lễ: 11 từ ngày 13/11/2017 đến ngày 19/11/2017
Tuần lễ 10
Tuần lễ: 10 từ ngày 06/11/2017 đến ngày 12/11/2017
Tuần Lễ 09
Tuần lễ: 09 từ ngày 30/10/2017 đến ngày 05/11/2017
Tuần lễ: 08
Tuần lễ: 08 từ ngày 23/10/2017 đến ngày 29/10/2017
Tuần lễ: 07
Tuần lễ: 07 từ ngày 16/10/2017 đến ngày 22/10/2017
Tuần lễ 06
Tuần lễ: 06 từ ngày 09/10/2017 đến ngày 15/10/2017
12345678910...