• Lợi ích khi học tại trường Cao đẳng GTVT đường thủy II
  • Thông báo tuyển sinh năm 2021
  • Đại hội thi đua yêu nước ngành Giao thông vận tải

Tin tiêu điểm

Thông báo về việc Tổ chức thi tốt nghiệp trình độ cao đẳng Khóa 45
Nhà trường thông báo đến các Phòng, Khoa chuyên môn và sinh viên trình độ cao đẳng Khóa 45 về việc tổ chức thi tốt nghiệp như sau:
Sở GTVT hướng dẫn tổ chức giao thông trên địa bàn TP.HCM từ ngày 01/10/2021
Người tham gia lưu thông phải sử dụng mã QR khai báo di chuyển của ứng dụng ứng dụng VNEID và mã QR cò thể hiện lịch sử tiêm chủng của ứng dụng Y tế HCM hoặc Sổ sức khỏe điện tử (đến khi ứng dụng PC-COVID chính thức đưa vào hoạt động)thegioixinh.net thienhaso.com