Ban giám hiệu

Ban giám hiệu trường

10:26 | 03/12/2012


Hiệu trưởng: ThS. Bùi Đình Thiện

  Phó hiệu trưởng:
ThS. Đặng Lợi
( Phụ trách đào tạo)
 


Phó hiệu trưởng:
Trần Hữu Thanh.
( Phụ trách nội chính)


Phó hiệu trưởng:
Trần Văn Chín
( Chủ tịch công đoàn)
thegioixinh.net thienhaso.com