Giới thiệu Ngành nghề

11:50 | 22/04/2018
Giới thiệu Ngành kế toán doanh nghiệp Ngành kế toán doanh nghiệp
11:39 | 22/04/2018
Giới thiệu chuyên ngành Trắc địa công trình Trắc địa công trình (hay còn gọi là Đo đạc công trình) là khảo sát thiết kế công trình, triển khai bản vẽ thiết kế của công trình ra thực địa, phục vụ thi công và giám sát thi công xây dựng công trình đúng bản vẽ thiết kế, quan trắc chuyển dịch và biến dạng của các công trình và nền móng công trình trong toàn bộ tuổi đời của công trình. Công cụ đo chủ yếu bằng các loại máy đo đạc: máy kinh vĩ, máy thủy bình, máy dọi laser, máy toàn đạc điện tử, máy định vị GPS…
11:02 | 22/04/2018
Giới thiệu chuyên ngành Xây dựng cầu đường bộ Giới thiệu chuyên ngành Xây dựng cầu đường bộ
10:36 | 22/04/2018
Giới thiệu chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng Giới thiệu chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng
11:56 | 11/04/2018
Giới thiệu chuyên ngành Điều khiển tàu biển Giới thiệu chuyên ngành Điều khiển tàu biển
10:36 | 22/11/2017
Giới thiệu Ngành Quản trị mạng máy tính Giới thiệu Ngành Quản trị mạng máy tính
04:50 | 09/03/2017
Giới thiệu Ngành Điều khiển phương tiện thủy nội địa Giới thiệu Ngành Điều khiển phương tiện thủy nội địa
04:24 | 09/03/2017
Giới thiệu ngành Khai thác máy tàu thuỷ Giới thiệu ngành Khai thác máy tàu thuỷ
04:24 | 09/03/2017
Giới thiệu Ngành Điều khiển tàu biển Giới thiệu Ngành Điều khiển tàu biển
04:16 | 09/03/2017
Giới thiệu Ngành Sửa chữa máy tàu thuỷ Giới thiệu Ngành Sửa chữa máy tàu thuỷ
thegioixinh.net thienhaso.com