Sinh viên

Thông báo về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

12:40 | 02/12/2020
Yêu cầu các đơn vị trong trường, các lớp nghiêm túc triển khai đến CB.GV.CNV và HSSV trong toàn trường để thực hiện phòng chống dịch


Các tin khác
thegioixinh.net thienhaso.com