Sinh viên

Thông báo xét cấp học bổng khuyến khích HS-SV có hoàn cảnh khó khăn năm học 2019 - 2020

03:54 | 24/09/2019
Nhằm kịp thời động viên, khuyến khích tinh thần vượt khó trong học tập của HS-SV

Trường Cao đẳng GTVT đường thủy II thông báo xét cấp học bổng khuyến khích HS-SV có hoàn cảnh khó khăn năm học 2019 - 2020 như sau:
1.     Đối tượng:
HS-SV có hoàn cảnh khó khăn đang theo học các lớp hệ chính quy tại Trường Cao đẳng GTVT đường thủy II, gồm các đối tượng:
  - HS-SV mồ côi cả cha lẫn mẹ.
  - HS-SV có hoàn cảnh khó khăn đột xuất.
  - HS-SV có hoàn cảnh gia đình khó khăn (hộ nghèo hoặc cận nghèo)
  * Ưu tiên
- HS-SV có hoàn cảnh gia đình khó khăn thuộc gia đình chính sách, mồ côi.
- Có đóng góp xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên được GVCN và tập thể lớp công nhận.
2. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:
- Thời gian: Hạn chót vào ngày 04/10/2019
- Địa điểm: Phòng Tuyển sinh & Công tác sinh viên (Thầy Phan Văn Hoan – ĐT: 0961 958 464).
3.     Hồ sơ xét cấp học bổng:
- Đơn xin cấp học bổng (theo mẫu).
- Hồ sơ đề nghị cấp học bổng có xác nhận của địa phương (theo mẫu)
- Biên bản họp lớp có xác nhận của GVCN.

Trên đây là Thông báo xét cấp học bổng khuyến khích HS-SV có hoàn cảnh khó khăn năm học 2019 - 2020 đề nghị GVCN các lớp triển khai tới HS-SV./.

1. Mẫu đơn
2. Hồ sơCác tin khác
thegioixinh.net thienhaso.com