Sinh viên

Lễ kết nạp Đảng viên

08:29 | 28/09/2020
Nhân kỷ niệm 44 năm ngày thành lập Trường Cao đẳng GTVT đường thủy II (13/9/1976 – 13/9/2020)

Ngày 15/9/2020 Chi bộ Khối công tác Học sinh – Sinh viên trực thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Giao thông vận tải đường thủy II đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Trần Thị Thúy (chuyên viên phòng  Tài chính – Kế toán). Buổi lễ diễn ra trong không khí ý nghĩa Nhân kỷ niệm 44 năm ngày thành lập Trường Cao đẳng GTVT đường thủy II (13/9/1976 – 13/9/2020).

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Khối công tác Học sinh – Sinh viên trực thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Giao thông vận tải đường thủy II luôn chú trọng nâng cao nhận thức chính trị, xây dựng đội ngũ đảng viên có đạo đức, lối sống, năng lực công tác và ý thức tổ chức kỷ luật cao, bảo đảm vừa kế thừa vừa phát huy liên tục, đáp ứng sự nghiệp đổi mới trong giai đoạn cách mạng hiện nay và lâu dài… Chi bộ đã tiến hành rà soát nguồn phát triển Đảng hiện trong đoàn viên thanh niên và đăng kí tham gia các lớp học tập bồi dưỡng lý luận chính trị gắn với hoạt động thực tế tại các địa chỉ đỏ; bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc, lịch sử dân tộc, truyền thống 90 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam…

        Đây là niềm vinh dự to lớn, đầy tự hào, song cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề. Vì thế, đảng viên mới phải luôn nghi nhớ, thực hiện đầy đủ bốn nhiệm vụ của người Đảng viên được quy định trong Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; phải nhanh chóng nghiên cứu, nắm vững nghị quyết chi bộ, xác định rõ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của chi bộ hằng tháng để tổ chức thực hiện có hiệu quả; phải nỗ lực học tập, rèn luyện để năng cao hiểu biết về Đảng, năng lực lãnh đạo và khả năng vận động quần chúng của Đảng.

       Đảng viên mới được kết nạp, tuyên thệ dưới cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đảng viên Trần Thị Thúy đã thể hiện rõ quyết tâm, quan điểm tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác…Cũng trong buổi lễ, các đoàn viên thanh niên là sinh viên ưu tú tự hào là sinh viên Trường Cao đẳng GTVT đường thủy II, mong muốn phấn đấu, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Ban Biên tập Website


Các tin khác
thegioixinh.net thienhaso.com