Sinh viên

Lich thi tốt nghiệp - Năm 2020

02:08 | 13/10/2020
Đúng 7h30, ngày 19/10/2020 tất cả thí sinh tập trung tại Hội trường để nghe phổ biến nội quy thi


1. DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI
2. DANH SÁCH THI SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI
Các tin khác
thegioixinh.net thienhaso.com