Sinh viên

Quyết định cấp học bổng

10:17 | 20/09/2019
Khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2018-2019

Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2018-2019 cho 40 sinh viên hệ cao đẳng chính quy và 01 học sinh hệ trung cấp với tổng số tiền 116.570.00 đồng (Một trăm mười sáu triệu năm trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn), với các mức học bổng như sau:
- Mức học bổng loại giỏi: cấp học bổng 1 tháng bằng 110% mức đóng học phí tháng (24 sinh viên)
- Mức học bổng loại khá: cấp học bổng 1 tháng bằng 100% mức đóng học phí tháng (16 sinh viên và 01 học sinh).
Danh sách học sinh snh viên được cấp học bổng khuyến khích học tập


Các tin khác
thegioixinh.net thienhaso.com