Sinh viên

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập

04:11 | 12/08/2019
Danh sách HS-SV nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2017 - 2018

- 02 sinh viên đạt mức học bổng loại xuất sắc được cấp học bổng 1 tháng bằng 120% mức đóng học phí tháng.
- 35 sinh viên đạt mức học bổng loại giỏi được cấp học bổng 1 tháng bằng 110% mức đóng học phí tháng.
- 04 sinh viên và 01 học sinh đạt mức học bổng loại khá được cấp học bổng 1 tháng bằng 100% mức đóng học phí tháng.


Các tin khác
thegioixinh.net thienhaso.com