Sinh viên

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập

02:08 | 04/03/2019
Danh sách HS-SV nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2018 - 2019
- 15 sinh viên và 02 học sinh đạt mức học bổng loại giỏi được cấp học bổng 1 tháng bằng 110% mức đóng học phí tháng.
- 15 sinh viên và 02 học sinh đạt mức học bổng loại khá được cấp học bổng 1 tháng bằng 100% mức đóng học phí tháng.

Các tin khác
thegioixinh.net thienhaso.com