Sinh viên

Thông báo cấp học bổng khuyến khích học tập

12:06 | 15/10/2020
Danh sách HS-SV nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2019 - 2020
Trường Cao đẳng GTVT đường thủy II thông báo cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2019-2020 cho 18 sinh viên hệ cao đẳng chính quy và 05 học sinh hệ trung cấp như sau:
- Mức học bổng loại xuất sắc: cấp học bổng 1 tháng bằng 120% mức đóng học phí tháng (01 học sinh)
- Mức học bổng loại giỏi: cấp học bổng 1 tháng bằng 110% mức đóng học phí tháng (13 sinh viên và 01 học sinh)
- Mức học bổng loại khá: cấp học bổng 1 tháng bằng 100% mức đóng học phí tháng (05 sinh viên và 03 học sinh).


Các tin khác
thegioixinh.net thienhaso.com