Sinh viên

Thông báo thi tốt nghiệp

02:30 | 24/09/2019
Trình độ cao đẳng nghề Khóa 42 và cao đẳng Khóa 43

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải đường thủy II thông báo đến sinh viên cao đẳng nghề Khóa 42 và sinh viên cao đẳng Khóa 43 như sau:

       1.  Thời gian thi tốt nghiệp
Sinh viên cao đẳng nghề Khóa 42 và sinh viên cao đẳng Khóa 43 thi tốt nghiệp từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/10/2019. (Có lịch thi cụ thể.)

2.  Chi phí thi tốt nghiệp
-       Chi phí thi tốt nghiệp: 360.000 đồng/sinh viên.
-       Chi phí bìa bằng tốt nghiệp 50.000 đồng/sinh viên.    
(Sinh viên nộp tiền từ ngày ra thông báo đến trước ngày thi tốt nghiệp.)     
3.  Các thông tin cần thiết khác      
- Sinh viên nộp 4 tấm hình 3x4 và 4 tấm hình 4x6 (sinh viên nam mặc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt; sinh viên nữ mặc áo sơ mi trắng) để làm giấy chứng nhận tốt nghiệp, bằng tốt nghiệp.  
- Sinh viên ghi thông tin cá nhân, tên lớp sau tất cả các tấm hình.  
- Cán bộ lớp thu hình của lớp mình và nộp về phòng Đào tạo – Khoa học & Đối ngoại từ ngày ra thông báo đến trước ngày thi tốt nghiệp.   
Chú ý:
Những trường hợp hình không đúng quy định hoặc nộp hình trễ thì phòng mĐào tạo – Khoa học & Đối ngoại sẽ không nhận hình của sinh viên đó


Các tin khác
thegioixinh.net thienhaso.com