Thông báo

Thông báo mua Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm tai nạn cho học sinh – sinh viên đợt 1 năm học 2018 – 2019

04:35 | 11/10/2018

Nhà trường thông báo đến học sinh – sinh viên đang theo học tại trường về việc tổ chức mua Bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc đối với học sinh – sinh viên và Bảo hiểm tai nạn (BHTN) cho học sinh – sinh viên năm học 2018 - 2019, cụ thể như sau: 

      1.  Đối tượng tham gia:     

- BHYT: 100% Học sinh – sinh viên đang theo học tại các khoá của trường chưa tham gia BHYT, ngoại trừ những em đã tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác theo quy định của Luật BHYT.

- BHTN: Học sinh – sinh viên đang theo học tại các khoá của trường chưa tham gia BHTN.

2. Mức đóng phí tham gia BHYT và BHTN học sinh – sinh viên:

2.1  Mức đóng phí mua BHYT:

Theo quy định mức đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở (1.390.000) nhân với số tháng tương ứng thời hạn sử dụng của thẻ BHYT, áp dụng cho năm học 2018 – 2019 là 12 tháng (Từ 01/01/2019 đến 31/12/2019) như sau:

               4,5% x 1.390.000 x 12 = 750.600 đồng.

Trong đó:
* Học sinh – sinh viên đóng 70% : 525.420 đồng.

         * Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% : 225.180 đồng.

2.2 Mức đóng phí mua BHTN: 30.000 đồng/HS-SV/năm

3. Thời hạn đóng phí: Từ ngày 10/10/2018 đến hết ngày 02/11/2018.

4. Phương thức đóng: Học sinh – sinh viên đóng phí trực tiếp tại phòng Tài vụ.

* Lưu ý:

- Học sinh – sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc thuộc các đối tượng khác theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế đã được cấp thẻ BHYT thì phải nộp lại bản photocopy thẻ BHYT (còn hạn sử dụng) cho Phòng Công tác học sinh – sinh viên trước ngày 02/11/2018.

Sau thời gian trên, học sinh – sinh viên nào không chấp hành về tham gia Bảo hiểm y tế thì sẽ bị xử lý theo quy định, cụ thể như sau:

- Tạm thời không cấp các giấy tờ liên quan đến học sinh – sinh viên.

- Không được xét cấp học bổng.

Tham gia BHYT là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi học sinh – sinh viên đang học tập tại trường. Vì vậy mọi học sinh – sinh viên có trách nhiệm tham gia BHYT theo quy định, Nhà trường yêu cầu các lớp nghiêm túc triển khai thực hiện, giáo viên chủ nhiệm đôn đốc, nhắc nhở học sinh – sinh viên của lớp mình thực hiện đúng thời gian quy định trên./.

Các tin khác
thegioixinh.net thienhaso.com