Thông báo

Thông báo kỷ luật học sinh – sinh viên không tham gia BHYT năm 2018

04:01 | 17/05/2018
Thông báo kỷ luật học sinh – sinh viên không tham gia BHYT năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc tiến hành kỷ luật

học sinh – sinh viên không tham gia BHYT năm 2018

Thực hiện Công văn số 1682/BHXH-QLT ngày 09/8/2017 của Bảo hiểm xã hội Tp.Hồ Chí Minh về việc thu bảo hiểm y tế Học sinh sinh viên năm học 2017 – 2018.

Trong thời gian qua nhà trường đã triển khai nhiều đợt mua Bảo hiểm y tế cho học sinh – sinh viên của trường (Thông báo số: 1050/TB-ĐTII ngày 05/10/2017; Thông báo số: 12303/TB-ĐTII ngày 18/12/2017; Thông báo số: 24/TB-ĐTII ngày 10/01/2018; Thông báo số: 178/TB-ĐTII ngày 13/3/2018 của Hiệu trưởng Trường CĐ GTVT đường thủy II).

Tuy nhiên đến nay vẫn còn một số học sinh – sinh viên không chấp hành việc tham gia Bảo hiểm y tế theo quy định. Để xử lý HS – SV vi phạm Luật Bảo hiểm y tế, Nhà trường thông báo như sau:

- Các khoa thông báo cho giáo viên chủ nhiệm yêu cầu HS – SV chưa mua BHYT, làm bản kiểm điểm cá nhân, tổ chức kiểm điểm trước lớp, đề nghị hình thức kỷ luật dựa trên thông báo của Hiệu trưởng về mua Bảo hiểm y tế năm học 2017 - 2018.

- Giáo viên chủ nhiệm tổng hợp hồ sơ gửi về Phòng Công tác HS – SV để trình Hội đồng kỷ luật Nhà trường trước 16 giờ ngày 22/5/2018.

Nhận được thông báo này yêu cầu các khoa, giáo viên chủ nhiệm nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Thông báo kỷ luật HSSV không mua BHYT năm 2018.pdf
danh sach ki luat.pdf

Các tin khác
thegioixinh.net thienhaso.com