Thông báo

12:30 | 07/11/2018

THÔNG BÁO

Về việc khám sức khỏe đầu khóa cho học sinh – sinh viên khóa 44

 

Nhằm thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh – sinh viên trong trường. Ban Giám hiệu thông báo kế hoạch tổ chức khám sức khoẻ đầu khóa cho học sinh – sinh viên khóa 44, cụ thể như sau:

1. Đối tượng: Tất cả học sinh – sinh viên khóa 44.

2. Thời gian, địa điểm: Từ 7h30 đến 9h30 ngày 09/11/2018 tại Hội trường của trường.

3. Thứ tự các lớp vào khám sức khoẻ như sau:

    + Từ 7h30 đến 8h30: C44ĐK, C44ĐKB, C44M, C44ĐT, C44TĐ.

    + Từ 8h30 đến 9h30: C44KT, C44XD, T44KT.

4. Phân công nhiệm vụ:

- Phòng Công tác học sinh – sinh viên: Tổ chức, hướng dẫn học sinh – sinh viên khám sức khoẻ theo đúng quy định.

- Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng QT – TB: Kết hợp với Phòng Công tác học sinh – sinh viên để sắp xếp khu vực tổ chức khám, hỗ trợ bộ phận tổ chức khám sức khỏe khi cần thiết.

- GVCN, Ban cán sự các lớp khoá 44: Phổ biến kế hoạch khám sức khỏe, hướng dẫn, đôn đốc và nhắc nhở học sinh – sinh viên do mình quản lý tham dự đầy đủ nghiêm túc.

* Lưu ý:

- Học sinh – sinh viên khi đi khám sức khỏe phải mặc trang phục chỉnh tề, phù hợp theo quy định.

- Học sinh – sinh viên không khám sức khoẻ đợt này thì bắt buộc phải tự đi khám sức khoẻ, tự chi trả chi phí khám sức khoẻ và nộp bổ sung giấy khám sức khỏe cho Phòng Công tác học sinh – sinh viên để lưu hồ sơ trước ngày 30/11/2018.

Nhận được thông báo này đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện đúng thời gian qui định./.

 

Các tin khác
thegioixinh.net thienhaso.com