Thông báo

12:28 | 07/11/2018

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức buổi truyền thông thay đổi hành vi

và can thiệp giảm tác hại cho nhóm đối tượng nguy cơ cao

 

Căn cứ kế hoạch số 2580/KH-SYT ngày 24 tháng 4 năm 2018 của Sở Y tế về Hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn TP.HCM năm 2018;

Căn cứ kế hoạch số 51/KH-TTYT ngày 04 tháng 7 năm 2018 của Trung tâm y tế dự phòng Quận 7;

Nhằm thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, phòng chống HIV/AIDS cho học sinh – sinh viên trong trường. Nhà trường kết hợp với Trung tâm Y tế dự phòng Quận 7 tổ chức buổi truyền thông về thay đổi hành vi và can thiệp giảm tác hại cho nhóm đối tượng nguy cơ cao, cụ thể như sau:

1. Đối tượng: Tất cả học sinh – sinh viên khoá 44.

2. Thời gian, địa điểm: Từ 9h30 đến 11h30 ngày 09/11/2018 tại Hội trường của trường.

3. Nội dung buổi truyền thông:

- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS.

- Giới thiệu tổng quát về mục tiêu 90 – 90 – 90.

- Tư vấn và xét nghiệm HIV miễn phí.

- Giới thiệu các chương trình hoạt động phòng, chống HIV/AIDS triển khai tại Quận.

- Luật phòng chống HIV/AIDS.

- Phổ biến Nghị Định 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

- Giới thiệu và cung cấp các phương tiện giảm hại cho nhóm đối tượng nguy cơ cao.

4. Phân công nhiệm vụ:

- Phòng Công tác HS – SV: Tập trung học sinh – sinh viên khóa 44 tham dự đầy đủ, nghiêm túc.

- Phòng QT – TB:

+ Kết hợp với Phòng Công tác HS – SV sắp xếp khu vực tổ chức buổi truyền thông.

+ Chuẩn bị âm thanh, máy chiếu.

- GVCN, Ban cán sự các lớp khóa 44: Phổ biến nội dung thông báo, hướng dẫn, đôn đốc và nhắc nhở học sinh – sinh viên do mình quản lý tham dự đầy đủ nghiêm túc.

Nhận được thông báo này đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện đúng thời gian qui định./.

Các tin khác
thegioixinh.net thienhaso.com