Tin tức

Trường Cao đẳng GTVT đường thủy II tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

11:49 | 08/05/2021
TS Dương Huy Đức, Phó vụ trưởng cơ quan lý luận chính trị Ban Chấp hành TW Đảng báo cáo viên tại Hội nghị

Thực hiện Kế hoạch số 153-KH/ĐU ngày 17/3/2021 của Đảng ủy Cục ĐTNĐ Việt Nam; Kế hoạch số123-KH/ĐU ngày 15/4/2021 của Đảng ủy Trường Cao đẳng GTVT đường thủy II về việc tuyên truyền học tập, quán triệt và triển khai Nghị Quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ngày 08/5/2021, Đảng bộ Trường Cao đẳng GTVT đường thủy II đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết XIII của Đảng cho toàn thể đảng viên cùng các cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà Trường.

(đồng chí Nguyễn Đức Thắng - Phó Bí thư Đảng bộ phụ trách, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc)

Hội nghị đã được Báo cáo viên TS Dương Huy Đức, Phó vụ trưởng cơ quan lý luận chính trị Ban Chấp hành TW Đảng báo cáo những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng gồm: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; Báo cáo của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

(TS Dương Huy Đức, Phó vụ trưởng cơ quan lý luận chính trị Ban Chấp hành TW Đảng báo cáo)

Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết XIII của Đảng là trách nhiệm chung của mỗi cán bộ, đảng viên nhằm giúp các đồng chí lãnh đạo và đảng viên trong Đảng bộ, Chi bộ và toàn thể nhân viên người lao động nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới, nổi bật trọng tâm trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, vận dụng các mục tiêu, những quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cá nhân, đơn vị; đề cao trách nhiệm, gương mẫu thực hiện tuyên truyền, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết một cách có hiệu quả, thiết thực.


(đồng chí Trần Văn Chín – UVBCH Đảng bộ, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu)

Sau Hội nghị, đồng chí Trần Văn Chín – UVBCH Đảng bộ, Hiệu trưởng Nhà trường đã tổng kết và triển khai chương trình hành động cho cán bộ, đảng viên, giảng viên và nhân viên nhà Trường.  đồng chí yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong đơn vị, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết nội bộ và khát vọng xây dựng Nhà trường phát triển.

BQT Website
Các tin khác
thegioixinh.net thienhaso.com