TIN TUYỂN DỤNG

02:03 | 12/12/2018
Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam tuyển dụng thuyền viên Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam tuyển dụng thuyền viên
08:11 | 15/11/2018
Thông báo tuyển dụng Công ty TNHH Huấn luyện, Cung ứng lao động và Dịch vụ hàng hải VINIC cần tuyển thuyền viên đi làm việc trên tàu biển nước ngoài cụ thể như sau:
10:39 | 10/10/2018
Thông báo tuyển dụng Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng Giao Thông (Tracomeco) tuyển dụng
09:52 | 19/09/2018
Thông báo tuyển dụng Công ty dịch vụ đo đạc khảo sát biển Phương Nam tuyển dụng
09:50 | 19/09/2018
Thông báo tuyển dụng Công ty TNHH sửa chữa tàu và cứu hộ hàng hải Biển Đẹp (Nice Sea) tuyển dụng
09:30 | 19/09/2018
Thông báo tuyển dụng Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thái Hưng
09:01 | 19/09/2018
Thông báo tuyển dụng Công ty TNHH vận tải biển Lam Kinh tuyển dụng
09:00 | 19/09/2018
Thông báo tuyển dụng Công ty cổ phần thi công cơ giới miền Bắc tuyển dụng
06:59 | 11/09/2018
Thông báo tuyển dụng Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam (SOWATCO) thông báo tuyển dụng
03:53 | 27/08/2018
Thông báo tuyển dụng Công ty Seahourse Yacht tuyển dụng
03:51 | 27/08/2018
Thông báo tuyển dụng Công ty TNHH Công Nghệ Xanh DP tuyển dụng
08:58 | 15/08/2018
Công ty TNHH Hồng Phúc tuyển dụng Thực hiện chính sách Nhà trường gắn kết với doanh nghiệp trong đào tạo và giải quyết việc làm. Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Đường thủy II thông báo tuyển dụng của Công ty TNHH Hồng Phúc cụ thể như sau:
Trang:   1 | 2 | 3
thegioixinh.net thienhaso.com