Văn bản đào tạo

Giới thiệu về cơ sở vật chất

11:12 | 30/01/2021

1. Cơ sở vật chất và thiết bị đào tạo chung của cơ sở giáo dục nghề nghiệp
a) Tổng quan về cơ sở vật chất chung của trường
Các công trình và tổng diện tích sử dụng của từng công trình:
- Khu nhà lớp học 5 tầng 2888,1 m2
- Nhà lớp học 2 tầng 1227,2 m2
- Nhà xưởng 1145 m2
- Trung tâm huấn luyện an toàn cơ bản 219 m2
Hồ bơi 250 m2
b) Các công trình, phòng học sử dụng chung
- Các phòng học được sử dụng chung: 22 phòng lý thuyết; 04 phòng máy tính
- Phòng thí nghiệm/thực nghiệm, trạm, trại thực hành, thực tập; xưởng thực hành:
+ 04 nhà xưởng: Xưởng điện sơn tàu; Xưởng hàn, điện, nguội; Xưởng sửa chữa máy tàu; Xưởng thực hành cầu đường
+ 02 phòng thủy nghiệp
+ 02 phòng mô phỏng thực hành tàu
+ 01 trung tâm huấn luyện an toàn cơ bản
- Các công trình phụ trợ (Hội trường; thư viện; khu thể thao; ký túc xá...):
+ Hội trường: 01 phòng 208 m2
+ Thư viện: 01 phòng 81 m2
+ Khu thể thao: 01 sân, 01 hồ bơi tổng cộng 1557 m2
+ Ký túc xá: 02 khu 1566m2
c) Các thiết bị giảng dạy sử dụng chung
- Máy tính: 189 bộ
- Máy chiếu: 22 bộ
Một số hình ảnh:

(Ngày hội hướng nghiệp tổ chức tại sân trường)
(Phòng thực hành máy tính)
(Phòng mô phỏng)
(Xưởng thực hành máy tàu thủy)
(Thực hành tàu Huấn luyện Hà Lan II)
(Hình ảnh Lễ tốt nghiệp)
thegioixinh.net thienhaso.com