GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY

Tuyển sinh hệ cao đẳng trường cao đẳng Giao Thông Vận Tải Đường Thủy II. Với các ngành tuyển sinh như sau : 1 Điều khiển tàu biển, 2 Sửa chửa máy tàu thủy, 3 Quản trị mạng, 4 Kỹ thuật xây dựng, 5 Điện tử công nghiệp, 6 Kế Toán,7 Xây dựng cầu đường bộ
Đăng Ký Online
Home »

Phòng tổ chức hành chính

Ngày cập nhật 2/16/2017


1. NHÂN SỰ
 

Chức vụ: Trưởng phòng
Họ tên: Phạm Văn Thân 
 
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Họ tên: Nguyễn Thị Hường
 

2. GIỚI THIỆU 

CHỨC NĂNG:
Tham mưu và giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện công tác: Tổ chức – Cán bộ; Lao động – Tiền lương; hành chính tổng hợp và các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

NHIỆM VỤ:
A. Về công tác tổ chức – cán bộ:
 1. Nghiên cứu trình BGH các phương án, kế hoạch xây dựng và phát triển đội ngũ viên chức (cán bộ, giáo viên, công nhân viên); các phương án tổ chức sắp sếp bộ máy hoạt động phù hợp với quy mô phát triển của Nhà trường.
 2. Xây dựng chức năng nhiệm vụ chung cho các đơn vị thuộc bộ máy tổ chức của Trường đồng thời xác định nhiệm vụ riêng theo từng chức danh của từng viên chức trong đơn vị;
 3. Trên cơ sở xác định nhiệm vụ chức danh viên chức, đề xuất BGH kế hoạch về biên chế lao động tiền lương; thực hiện sắp xếp, điều động, tuyển dụng lao động; theo dõi, kiểm tra việc tổ chức quản lý và sử dụng lao động trong toàn trường;
 4. Nghiên cứu, đề xuất việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc trường, thực hiện công tác quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức phù hợp yêu cầu phát triển của Nhà trường;
 5. Nghiên cứu và phối hợp các đơn vị chức năng kịp thời đề xuất BGH điều chỉnh, bổ sung và ban hành các nội qui, qui chế làm việc cho phù hợp với yêu cầu phát triển. Tham gia đề xuất, xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung Qui chế chi tiêu nội bộ và phương án phân phối thu nhập trong Trường.
 6. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức: đào tạo bồi dưỡng, chuyên môn, nghiệp vụ; thi tuyển dụng, nâng ngạch viên chức; nâng bậc lương, trợ cấp khó khăn, các chế đọ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn con người; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật. Phối hợp với các đơn vị có liên quan chủ trì thực hiện công tác lập hồ sơ trình cơ quan thẩm quyền để xét tặng các danh hiệu nhà giáo theo chủ trương của Nhà nước;
 7. Thường trực các Hội đồng: Tuyển dụng lao động, nâng ngạch, bậc lương, thi đua, khen thưởng và kỷ luật cán bộ, viên chức của trường;
 8. Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; làm thủ tục cho cán bộ, viên chức đi nước ngoài (nếu có);
 9. Quản lý và cập nhập hồ sơ nhân sự, phối hợp nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức hàng năm theo qui định. Cập nhập danh sách cán bộ, công chức chuyển công tác và nghỉ hưu hàng năm.
B. Về công tác hành chính văn thư, lưu trữ:
 1. Tổ chức thực hiện công tác hành chính – văn thư, lưu trữ theo đúng qui trình quản lý văn thư – lưu trữ; tổ chức in ấn, đánh máy, phô – tô văn bản, đặt và  phân phối báo chí phục vụ cho các hoạt động của trường;
 2. Tổng hợp chương trình công tác; lập các biểu và báo cáo thống kê; lên lịch công tác tuần; ghi chép các cuộc họp giao ban của Ban Giám hiệu và ghi biên bản các cuộc họp cấp trường; chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho lãnh đạo cấp trường đi công tác;
 3. Duy trì giờ giấc làm việc và tham mưu giúp Hiệu trưởng điều hành mối quan hệ, lề lối làm việc giữa các đơn vị trong toàn trường theo chức năng, nhiệm vụ đã qui định thông tin, theo dõi, đôn đốc tiến độ hoạt động của các đơn vị trong Trường;
 4. Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện thu thập số liệu và dự thảo báo cáo để chuẩn bị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm và các đại hội, hội nghị của Trường;
 5. Tổ chức thực hiện công tác lễ tân trong các lễ hội của trường và đấu mối giao tiếp: sắp xếp lịch làm việc, tiếp đón khách của Trường;
 6. Tổ chức mua sắm văn phòng phẩm và vật tư thông thường phục vụ hoạt động hành chính theo Quy chế chi tiêu nội bộ hoặc theo đề xuất của các phòng, khoa đã được Ban Giam hiệu duyệt. Quản lý và cấp phát trang bị bảo hộ lao động theo qui định;
 7. Tiếp nhận, phân loại văn bản đi và đến; tham mưu cho Ban Giám hiệu xử lý các văn bản hành chính nhanh chóng, kịp thời. Quản lý con dấu, chữ ký theo qui định. Cấp giấy công tác, giấy giới thiệu, giấy chứng nhận và các giấy xác nhận cho các cán bộ viên chức; sao lục các văn bản do trường ban hành và văn bản của cấp trên theo qui định của Hiệu trưởng;
 8. Bảo đảm việc mở cửa phòng học theo đúng lịch học đã được Lãnh đạo nhà trường hoặc người được uỷ quyền phê duyệt. Tiết kiệm tối đa việc sử dụng điện – nước. Nhân viên phụ trách phòng làm việc, phòng học có nhiệm vụ thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc tắt đèn, quạt, đóng cửa khi không có giờ học (có lịch biểu kiểm tra cụ thể). Quét dọn vệ sinh sạch sẽ các phòng học. Thường xuyên làm vệ sinh trước giờ học và sau các giờ giải lao đối với các nhà vệ sinh.
 9. Quản lý sử dụng và có biện pháp giải quyết kịp thời các sự cố về điện thoại – mạng internet, intranet trong Trường. Phối hợp điều phối việc sử dụng hệ thống mạng Internet, Intranet; đấu mối việc cập nhập thông tin thường xuyên trên trang web của Trường;
 10. Tổ chức việc để xe đúng nơi quy định. Quản lý lực lượng bảo vệ, giữ gìn trật tự và ngăn chặn những người không phận sự vào trường hoặc có hành vi phạm nội quy, quy chế của Nhà trường;
 11. Điều phối sử dụng các phòng họp trong trường. Phục vụ nước uống và vệ sinh phòng họp Ban Giám hiệu, một số phòng làm việc của Ban Giám hiệu.
 12. Quản lý và điều phối sử dụng ô tô phục vụ công tác của trường;
 13. Xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án giữ gìn trật tự an ninh. Đầu mối phối hợp với các đơn vị, công an, chính quyền địa phương trong các hoạt động gìn giữ trật tự, trị an, an toàn xã hội trong khuôn viên Nhà trường;
 14. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện những hoạt động không còn phù hợp với thực tế để trình Ban Giám hiệu sửa đổi và kịp thời ban hành các quy định, quy trình quản lý của trường, cụ thể như: Quy định về quản lý và sử dụng nhà ở công vụ, Quy định về quản lý và sử dụng điện thoại; Quy định về quản lý cây xanh – hoa kiểng – thảm cở và vệ sinh môi trường, Nội quy sử dụng phòng học, Quy trình mua sắm vật tư – văn phòng phẩm quản lý và trang cấp đồ bảo hộ lao động, Quy trình đăng ký sử dụng phòng học…
 15. Phối hợp với cơ quan, đơn vị chức năng, chủ trì xử lý, giải quyết kịp thời các sự cố hoặc tình huống mới sảy ra trong phạm vi nhà trường nhằm đảm bảo tuyệt đối trật tự, an toàn và an ninh của Nhà trường.
Ban lãnh đạo phòng
-   Phạm Văn Thân                                      Trưởng phòng
-  Nguyễn Thị Hường                                  Phó Trưởng phòng
Nhân viên
-  Nguyễn Văn Hải                                   Tổ trưởng tổ Bảo vệ
-  Vũ Thị Hiền                                             Nhân viên văn thư
-  Lê Thị Hạnh                                             Nhân viên theo dõi chế độ, chính sách         
-  Đỗ Thị Hiên                                             Nhân viên In ấn
-  Dương Hữu Nhật                                    Nhân viên
-  Lê Văn Hồng                                           Nhân viên Lái xe
-  Nguyễn Ngọc Hạnh                                 Nhân viên Bảo vệ
-  Nguyễn Đức Thọ                                     Nhân viên Bảo vệ
-  Nguyễn Tuấn Hải                                     Nhân viên Bảo vệ
-  Nguyễn Văn Được                                   Nhân viên kỹ thuật
-  Nguyễn Thị Mỹ Lộc                                  Nhân viên Tạp vụ
-  Nguyễn Thị Hiền                                      Nhân viên Tạp vụLiên hệ:

Phòng Hành Chính
- Địa chỉ:Số 33 Đào Trí, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại:(08) 37850278 – 083 7851 719 – 0837851842; Fax: 083 7853 064
- Email: phonghanhchinh@duongthuy.edu.vn


Liên quan

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Sáng nay, ngày 25/12/2014 nhà trường long trọng tổ chức Lễ tốt nghiệp ...

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Phát biểu tại buổi Lễ, thầy Bùi Đình Thiện hiệu trưởng nhà trường tuyên dương các sinh viên đã vượt qua một chặng đường dài với biết bao thử thách

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Phát biểu tại buổi Lễ, thầy Bùi Đình Thiện hiệu trưởng nhà trường tuyên dương các sinh viên đã vượt qua một chặng đường dài với biết bao thử thách

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Phát biểu tại buổi Lễ, thầy Bùi Đình Thiện hiệu trưởng nhà trường tuyên dương các sinh viên đã vượt qua một chặng đường dài với biết bao thử thách