GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY

Tuyển sinh hệ cao đẳng trường cao đẳng Giao Thông Vận Tải Đường Thủy II. Với các ngành tuyển sinh như sau : 1 Điều khiển tàu biển, 2 Sửa chửa máy tàu thủy, 3 Quản trị mạng, 4 Kỹ thuật xây dựng, 5 Điện tử công nghiệp, 6 Kế Toán,7 Xây dựng cầu đường bộ
Đăng Ký Online
Home »

Phòng khoa học đối ngoại

Ngày cập nhật 1/16/2016


1. NHÂN SỰ
 

Chức vụ: Trưởng Phòng
Họ tên: 
Nguyễn Hữu Lương 
 
Chức vụ: Nhân viên
Họ tên: Nguyễn Thị Hoa Mai
Chức vụ: Nhân viên
Họ tên: Nguyễn Phi Long
 

2. GIỚI THIỆU 
  Phòng Khoa Học Đối Ngoại là đơn vị tham mưu giúp Hiệu trưởng và trực tiếp tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật công nghệ và sáng kiến kinh nghiệm phục vụ đổi mới công tác giảng dạy, học tập và phát triển nhà trường; Xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục

Ban Lãnh Đạo Phòng

Ông: Nguyễn Hữu Lương (Trưởng phòng)
Nhiệm vụ: 
 Đề xuất và tổ chức thực hiện các đề tài, đề án nghiên cứu, ứng dụng KHCN trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và năng lực của nhà trường.
- Lập đề án phát triển nhà trường, mở ngành học mới.

- Chủ trì công tác kiểm định chất lượng giáo dục
- Quan hệ hợp tác quốc tế trong đào tạo, sản xuất và dịch vụ.

Nhân viên

 Bà: Nguyễn Thị Hoa Mai
Nhiệm vụ: 
Tổ chức biên soạn chương trình mục tiêu, giáo trình tài liệu.
Tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu - đào tạo - lao động, sản xuất, dịch vụ không trái với qui định của Nhà nước.
Tổ chức bồi dưỡng giáo viên.
- Lập đề án phát triển nhà trường, mở ngành học  mới. 
- Nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.


 Ông: Nguyễn Phi Long
Nhiệm vụ: 
- Tổ chức biên soạn chương trình mục tiêu, giáo trình tài liệu.
- Tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu - đào tạo - lao động, sản xuất, dịch vụ không trái với qui định của Nhà nước.
Tổ chức bồi dưỡng giáo viên.
- Lập đề án phát triển nhà trường, mở ngành học  mới. 
- Nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.


Liên Hệ
Phòng Khoa Học Đối Ngoại
-  Trụ sở chính:số 33 Đào Trí, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
-   Điện thoại: 083 7852 344 – 083 7851 719 – 0837851842; ; Fax: 083 7853 064
- Email: phongkhdn@duongthuy.edu.vn
Liên quan

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Sáng nay, ngày 25/12/2014 nhà trường long trọng tổ chức Lễ tốt nghiệp ...

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Phát biểu tại buổi Lễ, thầy Bùi Đình Thiện hiệu trưởng nhà trường tuyên dương các sinh viên đã vượt qua một chặng đường dài với biết bao thử thách

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Phát biểu tại buổi Lễ, thầy Bùi Đình Thiện hiệu trưởng nhà trường tuyên dương các sinh viên đã vượt qua một chặng đường dài với biết bao thử thách

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Phát biểu tại buổi Lễ, thầy Bùi Đình Thiện hiệu trưởng nhà trường tuyên dương các sinh viên đã vượt qua một chặng đường dài với biết bao thử thách