GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY

Tuyển sinh hệ cao đẳng trường cao đẳng Giao Thông Vận Tải Đường Thủy II. Với các ngành tuyển sinh như sau : 1 Điều khiển tàu biển, 2 Sửa chửa máy tàu thủy, 3 Quản trị mạng, 4 Kỹ thuật xây dựng, 5 Điện tử công nghiệp, 6 Kế Toán,7 Xây dựng cầu đường bộ
Đăng Ký Online
Home »

Phòng tài vụ

Ngày cập nhật 1/16/2016


1. NHÂN SỰ
  

Chức vụ: Trưởng Phòng
Họ tên: Nguyễn Thanh Diệu 
 
Chức vụ: Nhân viên
Họ tên: Võ Hữu Hạnh
Chức vụ: Nhân viên
Họ tên: Mai Nguyễn Hoàng Tuấn
 

2. GIỚI THIỆU 
Chức năng: 
Là đơn vị tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý, điều hành các  hoạt động về tài chính, kế toán và trực tiếp tổ chức thực hiện công tác tài chính, kế toán theo qui định của Nhà nước. 
Nhiệm vụ:
-  Giúp Hiệu trưởng xây dựng Qui chế chi tiêu nội bộ theo qui định. Lập dự toán thu, chi hàng quí, hàng năm. Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ thu, chi của trường theo đúng qui định về chế độ kế toán – tài chính của Nhà nước.
- Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc soạn thảo, xây dựng các loại hợp đồng kinh tế của trường với các đơn vị khác đồng thời tổ chức theo dõi và thực hiện các nghiệp vụ thu, chi thanh quyết toán của hợp đồng đó.
-  Tổ chức kiểm tra các khoản thu và việc chi tiêu các khoản tiền vốn, sử dụng vật tư, thiết bị, tài sản của tất cả các đơn vị trong trường.
-  Tổ chức phổ biến và hướng dẫn kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính – kế toán của Nhà nước và các qui định của cấp trên về thống kê, thông tin kinh tế, mẫu biểu, tài vụ cho các đơn vị và cá nhân trong trường thực hiện đúng theo qui định.
-  Kết hợp với phòng Tổ chức – Hành chính định kỳ kiểm kê tài sản, xử lý các tài sản, thiết bị hư hỏng hoặc thất thoát theo qui định.
-  Bảo quản và giữ gìn tài liệu kế toán theo qui định
                                   
 Liên Hệ
Phòng Tài Vụ
- Trụ sở chính:số 33 Đào Trí, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 083 7852 344 – 083 7851 719 – 0837851842 Fax: 083 7853 064
- Email: phongtaivu@duongthuy.edu.vn


Liên quan

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Sáng nay, ngày 25/12/2014 nhà trường long trọng tổ chức Lễ tốt nghiệp ...

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Phát biểu tại buổi Lễ, thầy Bùi Đình Thiện hiệu trưởng nhà trường tuyên dương các sinh viên đã vượt qua một chặng đường dài với biết bao thử thách

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Phát biểu tại buổi Lễ, thầy Bùi Đình Thiện hiệu trưởng nhà trường tuyên dương các sinh viên đã vượt qua một chặng đường dài với biết bao thử thách

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Phát biểu tại buổi Lễ, thầy Bùi Đình Thiện hiệu trưởng nhà trường tuyên dương các sinh viên đã vượt qua một chặng đường dài với biết bao thử thách