GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY

Tuyển sinh hệ cao đẳng trường cao đẳng Giao Thông Vận Tải Đường Thủy II. Với các ngành tuyển sinh như sau : 1 Điều khiển tàu biển, 2 Sửa chửa máy tàu thủy, 3 Quản trị mạng, 4 Kỹ thuật xây dựng, 5 Điện tử công nghiệp, 6 Kế Toán,7 Xây dựng cầu đường bộ
Đăng Ký Online
Thông báo về việc Thanh tra, kiểm tra định kỳ học kỳ II năm học 2014- 2015

Cập nhật ngày 23/6/2015

  

   CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ NGHỀ GTVT ĐƯỜNG THỦY II              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 535/TB-ĐTII TP.HCM, ngày 23 tháng 06 năm 2015

                    

THÔNG BÁO

V/v thanh tra, kiểm tra định kỳ học kỳ II năm học 2014- 2015Căn cứ Quy chế hoạt động Thanh tra dạy nghề ban hành tại Quyết định số  795/QĐ-ĐTII ngày 10/9/2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Đường Thủy II;

Căn cứ Kế hoạch hoạt động thanh tra, kiểm tra dạy nghề năm học 2014 – 2015;

Nay nhà trường thông báo Kế hoạch thanh tra dạy nghề học kỳ II – năm học 2014 – 2015 như sau:
1. Nội dung thanh tra:

Đối với giáo viên:

 • Công tác đánh giá kết quả học tập môn học/ mô đun của SVHS ( số lần kiểm tra định kỳ, kết quả kiểm tra định kỳ, tổ chức học bổ sung và kiểm tra lại).

 • Công tác báo cáo kết quả học tập môn học/ mô đun của SVHS về giáo vụ khoa theo đúng tiến độ kế hoạch.

 • Công tác sinh hoạt GVCN và công tác báo cáo kết quả sinh hoạt GVCN.

Đối với Khoa chuyên môn:

 • Công tác xây dựng kế hoạch thi, kiểm tra kết thúc môn học/ mô đun theo đúng tiến độ kế hoạch.

 • Công tác lập danh sách SVHS đủ điều kiện dự thi, kiểm tra kết thúc môn học/ mô đun.

 • Công tác tổ chức thi, kiểm tra kết thúc môn học/ mô đun.

Đối với phòng Đào tạo:

 • Công tác quản lý kế hoạch; công tác kiểm tra, giám sát Khoa chuyên môn tổ chức kỳ thi, kiểm tra kết thúc môn học/ mô đun.

 • Công tác tổ chức bốc thăm đề thi, kiểm tra kết thúc môn học/ mô đun.

 • Công tác tổng hợp và quản lý kết quả quá trình học tập của SVHS.

Đối với phòng Công tác học sinh sinh viên:

 • Công tác phối hợp với GVCN.

 • Công tác giáo dục, quản lý SVHS.

 • Công tác tổng hợp và quản lý kết quả rèn luyện đạo đức của SVHS.
  2. Thời gian thanh tra :

Từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 07 năm 2015.

( Có kế hoạch chi tiết )  

Ban thanh tra dạy nghề xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thanh tra, kiểm tra theo đúng chức năng.

Các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện theo đúng Thông báo này.

Nơi nhận:   HIỆU TRƯỞNG

 • BGH;

 • Các Khoa, Phòng liên quan.

 • Lưu: VT Ths. Bùi Đình ThiệnBình luận bài viết

Liên quan Tin Tức Hoạt Động

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Sáng nay, ngày 25/12/2014 nhà trường long trọng tổ chức Lễ tốt nghiệp ...

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Phát biểu tại buổi Lễ, thầy Bùi Đình Thiện hiệu trưởng nhà trường tuyên dương các sinh viên đã vượt qua một chặng đường dài với biết bao thử thách

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Phát biểu tại buổi Lễ, thầy Bùi Đình Thiện hiệu trưởng nhà trường tuyên dương các sinh viên đã vượt qua một chặng đường dài với biết bao thử thách

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Phát biểu tại buổi Lễ, thầy Bùi Đình Thiện hiệu trưởng nhà trường tuyên dương các sinh viên đã vượt qua một chặng đường dài với biết bao thử thách