GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY

Tuyển sinh hệ cao đẳng trường cao đẳng Giao Thông Vận Tải Đường Thủy II. Với các ngành tuyển sinh như sau : 1 Điều khiển tàu biển, 2 Sửa chửa máy tàu thủy, 3 Quản trị mạng, 4 Kỹ thuật xây dựng, 5 Điện tử công nghiệp, 6 Kế Toán,7 Xây dựng cầu đường bộ
Đăng Ký Online
Kế hoạch dự giờ năm học 2015-2016

Cập nhật ngày 2/11/2015

THÔNG BÁO
VỀ KẾ HOẠCH DỰ GIỜ NĂM HỌC 2015-2016
                                      
               Kính gửi: Các Phòng, Khoa chuyên môn và toàn thể giáo viên
 
    Tổ chức dự giờ rút kinh nghiệm giảng dạy và kiểm tra công tác chuyên môn của giáo viên là một hoạt động nghiệp vụ quan trọng trong các nhà trường nói chung, nhằm tạo điều kiện cho giáo viên trao đổi, học hỏi thêm về kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm giảng dạy để nâng cao năng lực giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.
Để phối hợp làm việc giữa các đơn vị, tổ chức và cá nhân trong trường, nay BGH thông báo  mục đích, nội dung và kế hoạch thực hiện công tác dự giờ rút kinh nghiệm giảng dạy trong năm học này như sau:
 
1. Mục đích
   Thông qua công tác dự giờ, thăm lớp để giúp giáo viên (GV) tự nhìn nhận và so sánh  quá trình thực hiện các bước lên lớp của mình với các yêu cầu chung của Bộ GDĐT và Bộ LĐTBXH đã qui định, từ đó rút kinh nghiệm, phát huy ưu điểm hoặc khắc phục các tồn tại nếu có;
 Là căn cứ để Nhà trường đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ cho GV, nhanh chóng xây dựng và phát triển  đội ngũ giáo viên vững mạnh;
Thực hiện phong trào thi đua “Dạy tốt”, đưa công tác giảng dạy đi vào nền nếp.
 
2. Nội dung yêu cầu
     Nghiên cứu và tổ chức thực hiện tất cả các khâu của quá trình giảng dạy, bao gồm các công việc trước , trong và sau khi lên lớp đối với giáo viên.
Thực hiện công tác dự giờ không báo trước đối với giáo viên có giờ lên lớp .
Trao đổi rút kinh nghiệm giờ giảng;
 
3. Trách nhiệm của GV giảng dạy, tổ Phương pháp và đơn vị liên quan
    3.1 Trách nhiệm của GV giảng dạy
Chuẩn bị hồ sơ giảng dạy theo quy định;
 Thực hiện giảng dạy theo quy trình giảng dạy và giáo án;
Tham dự họp rút kinh nghiệm giờ giảng và đề xuất ý kiến cải tiến môn học ( nếu có).
      3.2 Trách nhiệm của trưởng khoa
Hướng dẫn các giáo viên trong khoa mình chuẩn bị tốt hồ sơ giảng dạy đối với các môn học mà mình tham gia giảng dạy;
    
 Tham gia dự giờ và họp rút kinh nghiệm;
      3.3 Trách nhiệm của Phòng Đào tạo
Xây dựng và cung cấp biểu mẫu đánh giá cho tổ phương pháp;
      3.4 Trách nhiệm của tổ Phương pháp
Rà soát, cập nhật tất cả các qui định về công tác giảng dạy và học tập của Bộ GDĐT, Bộ LĐTBXH để vận dụng trong trường;
Tổ chức triển khai kế hoạch dự giờ theo mục đích yêu cầu và nội dung của công tác dự giờ nêu trên;
Tổ chức dự giờ, nhận xét, rút kinh nghiệm giờ giảng của GV;
 Báo cáo tổng kết công tác dự giờ và đề xuất ý kiến cho BGH về phương pháp giảng dạy của trường.     
 
4. Tổ chức thực hiện
     Căn cứ kế hoạch giảng dạy của các GV, Tổ Phương pháp sẽ phân công các thành viên của tổ tham gia dự giờ. Ngoài thành viên của tổ Phương pháp tham dự  có thể mời thêm đại diện của khoa và GV đồng môn;
Mỗi GV thực hiện giảng dạy theo đúng lịch trình giảng dạy.
 
 
     Nơi nhận:                                                                                KT. HIỆU TRƯỞNG         
Như K/g                                                                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG
-BGH để theo dõi
- Lưu VT, ĐT.
                                                                                                                                                                                                                  
 
                                                                                                                   Ths. Đặng LợiBình luận bài viết

Liên quan Tin Tức Hoạt Động

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Sáng nay, ngày 25/12/2014 nhà trường long trọng tổ chức Lễ tốt nghiệp ...

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Phát biểu tại buổi Lễ, thầy Bùi Đình Thiện hiệu trưởng nhà trường tuyên dương các sinh viên đã vượt qua một chặng đường dài với biết bao thử thách

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Phát biểu tại buổi Lễ, thầy Bùi Đình Thiện hiệu trưởng nhà trường tuyên dương các sinh viên đã vượt qua một chặng đường dài với biết bao thử thách

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Phát biểu tại buổi Lễ, thầy Bùi Đình Thiện hiệu trưởng nhà trường tuyên dương các sinh viên đã vượt qua một chặng đường dài với biết bao thử thách