GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY

Tuyển sinh hệ cao đẳng trường cao đẳng Giao Thông Vận Tải Đường Thủy II. Với các ngành tuyển sinh như sau : 1 Điều khiển tàu biển, 2 Sửa chửa máy tàu thủy, 3 Quản trị mạng, 4 Kỹ thuật xây dựng, 5 Điện tử công nghiệp, 6 Kế Toán,7 Xây dựng cầu đường bộ
Đăng Ký Online
Triển khai thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Cập nhật ngày 6/11/2015

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGÀY PHÁP LUẬT
CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
Ngày 04/4/2013; Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật về Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, các điều kiện bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và một số biện pháp thi hành. Trong đó quy định Ngày Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  được tổ chức hằng năm vào ngày 09 tháng 11.

Ngày 19/10/2015; Bộ Giao thông vận tải ban hành Chỉ thị số 12/CT-BGTVT chỉ đạo việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015. Tiếp theo  ngày 27/10/2015; Cục Đường thủy nội địa Việt Nam ban hành Văn bản số 2387/CĐTNĐ-PC-TTr hướng dẫn tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 và nghiêm túc thực hiện Chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, Hướng dẫn của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015; Trường cao đẳng nghề Giao thông  vận tải Đường thủy II xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 đáp ứng yêu cầu Chất lượng, Thiết thực, Hiệu quả.

 Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 tại trường như sau:

- Tổ chức quán triệt tới từng cán bộ, viên chức, giáo viên, sinh viên học sinh về ý nghĩa Ngày 09 tháng 11- Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, về nội dung; ý nghĩa; mục đích của Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trưc tiếp đến hoạt động đào tạo, dạy nghề, đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của nhà trường.

- Xây dựng ý thức tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của cán bộ, viên chức, giáo viên và sinh viên học sinh thông qua nội dung các khẩu hiệu:
·        Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật;
·        Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
·        Cán bộ, viên chức, ngành Giao thông vận tải gương mẫu chấp hành và bảo vệ pháp luật;
·        Nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật là nghĩa vụ của mọi cá nhân, tổ chức.

- Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực giao thông Đường thủy nội địa, các văn bản chuyên ngành giao thông Đường thủy nội địa mới ban hành năm 2014, 2015.
 
 
 
 Bình luận bài viết

Liên quan Thông Tin Ngành

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Sáng nay, ngày 25/12/2014 nhà trường long trọng tổ chức Lễ tốt nghiệp ...

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Phát biểu tại buổi Lễ, thầy Bùi Đình Thiện hiệu trưởng nhà trường tuyên dương các sinh viên đã vượt qua một chặng đường dài với biết bao thử thách

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Phát biểu tại buổi Lễ, thầy Bùi Đình Thiện hiệu trưởng nhà trường tuyên dương các sinh viên đã vượt qua một chặng đường dài với biết bao thử thách

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Phát biểu tại buổi Lễ, thầy Bùi Đình Thiện hiệu trưởng nhà trường tuyên dương các sinh viên đã vượt qua một chặng đường dài với biết bao thử thách