GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY

Tuyển sinh hệ cao đẳng trường cao đẳng Giao Thông Vận Tải Đường Thủy II. Với các ngành tuyển sinh như sau : 1 Điều khiển tàu biển, 2 Sửa chửa máy tàu thủy, 3 Quản trị mạng, 4 Kỹ thuật xây dựng, 5 Điện tử công nghiệp, 6 Kế Toán,7 Xây dựng cầu đường bộ
Đăng Ký Online
Ký kết biên bản ghi nhớ với Công ty cổ phần vận tải Hà tiên

Cập nhật ngày 30/5/2015

Vừa qua, ngày 14/3/2013 Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Đường thủy II đã ký kết Biên bản ghi nhớ với công ty Cổ phần vận tải Hà tiên, nhằm giới thiệu và cung cấp lao động theo nhu cầu của Công ty trên các lĩnh vực:
-Cao đẳng nghề các nghề Điều khiển phương tiện thủy nội địa, Sửa chữa máy tàu thủy, Khai thác máy tàu thủy và một số nghề khác theo nhu cầu của Công ty;
-Bổ túc nghề các nghề thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa;
-Các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành khác theo yêu cầu.
Ngoài ra, Nhà trường cũng thống nhất hỗ trợ Công ty các nội dung
- Tổ chức thi xét nâng bậc, nâng ngạch lương và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho lực lượng lao động theo những yêu cầu cụ thể của Công ty Cổ phần vận tải Hà Tiên ;
- Công ty Cổ phần vận tải Hà tiên cử cán bộ cùng nhà trường tham gia các hội đồng thi như: Hội đồng thi tốt nghiệp hệ cao đẳng nghề và trung cấp nghề, Hội đồng thi nâng bậc lương do nhà trường tổ chức.

I. Mục đích hợp tác :
Để phát huy tối đa năng lực đào tạo của Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Đường thủy II nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực lao động của công ty cổ phần vận tải Hà tiên cũng như thực hiện tốt chủ trương học đi đôi với thực tiễn, cơ sở đào tạo phải gắn liền với doanh nghiệp.
II. Nội dung hợp tác:
Hai bên cùng thống nhất hợp tác bao gồm các nội dung sau:
1. Cung ứng và sử dụng dịch vụ lao động:
Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Đường thủy II cung cấp và công ty Cổ phần vận tải Hà tiên sử dụng nguồn nhân lực lao động trên nguyên tắc cùng nhau thỏa thuận. Trường sẽ giới thiệu, cung cấp lao động và thực hiện đào tạo theo nhu cầu của Công ty trên các lĩnh vực đào tạo:
-Cao đẳng nghề các nghề Điều khiển phương tiện thủy nội địa, Sửa chữa máy tàu thủy, Khai thác máy tàu thủy và một số nghề khác theo nhu cầu của Công ty;
-Bổ túc nghề các nghề thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa;
-Các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành khác theo yêu cầu.
2. Liên kết phối hợp trong lĩnh vực đào tạo:
- Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Đường thủy II sẽ tổ chức thi xét nâng bậc, nâng ngạch lương và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho lực lượng lao động theo những yêu cầu cụ thể của Công ty Cổ phần vận tải Hà Tiên ;
- Công ty Cổ phần vận tải Hà tiên cử cán bộ cùng nhà trường tham gia các hội đồng thi như: Hội đồng thi tốt nghiệp hệ cao đẳng nghề và trung cấp nghề, Hội đồng thi nâng bậc lương do nhà trường tổ chức.
III. Thỏa thuận chung :
Biên bản ghi nhớ là cơ sở để hai bên cùng triển khai thực hiện các nội dung nói trên.
Biên bản ghi nhớ này sẽ có hiệu lực từ ngày ký và sẽ chấp dứt hiệu lực khi được thay thế bởi một thỏa thuận có hiệu lực khác.
Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh nhu cầu mới, hai bên sẽ cùng bàn bạc và ký kết thêm phụ lục.
 


Bình luận bài viết

Liên quan Nhà Tuyển Dụng

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Sáng nay, ngày 25/12/2014 nhà trường long trọng tổ chức Lễ tốt nghiệp ...

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Phát biểu tại buổi Lễ, thầy Bùi Đình Thiện hiệu trưởng nhà trường tuyên dương các sinh viên đã vượt qua một chặng đường dài với biết bao thử thách

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Phát biểu tại buổi Lễ, thầy Bùi Đình Thiện hiệu trưởng nhà trường tuyên dương các sinh viên đã vượt qua một chặng đường dài với biết bao thử thách

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Phát biểu tại buổi Lễ, thầy Bùi Đình Thiện hiệu trưởng nhà trường tuyên dương các sinh viên đã vượt qua một chặng đường dài với biết bao thử thách