GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY

Tuyển sinh hệ cao đẳng trường cao đẳng Giao Thông Vận Tải Đường Thủy II. Với các ngành tuyển sinh như sau : 1 Điều khiển tàu biển, 2 Sửa chửa máy tàu thủy, 3 Quản trị mạng, 4 Kỹ thuật xây dựng, 5 Điện tử công nghiệp, 6 Kế Toán,7 Xây dựng cầu đường bộ
Đăng Ký Online
Kế hoạch Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ quan, nhà trường trên địa bàn quận 7 trong tình hình mới

Cập nhật ngày 18/12/2015

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
TP. HCM, ngày 14 tháng 12 năm 2015

 
TÓM TẮT KẾ HOẠCH

Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tại
 các cơ quan, nhà trường trên địa bàn quận 7 trong tình hình mới
 
Trong nhiều năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối hợp tổ chức thực hiện của các cơ quan, ban ngành đoàn thể, công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tại các cơ quan, trường học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều kết quả tích cực phục vụ tốt cho sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố.
Tuy nhiên tình hình ANTT tại thành phố Hồ Chí Minh nói chung và trong các cơ quan trường học nói riêng, nhất là thời gian gần đây có nhiều diễn biến phức tạp, một số đối tượng cơ hội chính trị lợi dụng sinh viên học sinh, người lao động xuống đường tuần hành biểu tình gây rối ANTT, tình hình đình công lãn công, đập phá tại các khu chế xuất, khu công nghiệp; một số bộ phận cán bộ viên chức, công chức, người lao động, sinh viên học sinh còn mơ hồ trước âm mưu, hoạt động " Diễn biến hòa bình" bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, tình hình trộm cắp trong các cơ quan và mất cảnh giác với các hoạt động của các loại tội phạm khác.
Trên địa bàn quận 7, công tác dảm bảo ANTT tại các cơ quan, trường học trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực góp phần ổn định tình hình chính trị và phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp< tình hình đình công, lãn công tại các khu chế xuất; một số đối tượng chính trị lợi dụng tự do, dân chủ nhân quyền để chống phá Đảng và Nhà nước ta; tình hình trộm cắp trong các cơ quan, trường học vẫn tiếp tục xảy ra.
Nhằm tăng cường công tác đảm bảo ANTT tại các cơ quan, trường học trên địa bàn quận trong tình hình mới, Ủy Ban nhân dân quận 7 yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị đóng trên địa bàn quận 7 thực hiện một số nội dung sau đây:
1. Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước; chỉ thị của Bộ Chính trị về " Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới"; Thông tư 23 của Bộ Công an về khu dân cư xã, phường, doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn " An toàn về an ninh trật tự".
2. Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức, viên chức, sinh viên học sinh chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ANTT, chấp hành tốt các nội quy, quy chế bảo vệ an toàn cơ quan, nhà trường; nâng cao cảnh ý thức cảnh giác trong công tác phòng, chống tội phạm; phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.
3. Xây dựng các mô hình diểm trong nhà trường về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh nơi công sở. Găn công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc trong nhà trường với các phong trào cách mạng khác của Đảng và nhà nước.
4. Tăng cường vai trò nồng cốt của các tổ chức Đảng, đoàn thể trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc sâu rộng, có hiệu quả. Tăng cường công tác bảo vệ cơ quan, trường học, trong đó chú ý các ngày Lễ, Tết và các sự kiện chính trị quan trọng.
5. Tổ chức các hoạt động thiết thực, có hiệu quả kỷ niệm" Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc" nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, nâng cao ý thức trách nhiện của cán bộ, viên chức, sinh viên học sinh trong việc tham gia đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn quận.
6. Kiểm tra đánh giá thực trạng và phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong cơ quan trường học, qua đó tăng cường dổi mới nội dung, hình thức và phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. Chú trọng xây dựng, phát huy hiệu quả các mô hình tự quản, tự bảo vệ cơ quan; nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, biểu dương khen thửng kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc. Thông báo kịp thời những kinh nghiệm và cách làm hay, gương người tốt ,việc tốt, điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin nội bộ để nhân rộng.
7. Thủ trưởng các đơn vị đóng trên địa ban quận 7 triển khai thực hiện kế hoạch này.
Kế hoạch này đã phổ biến đến các đơn vị trên địa bàn.
 Bình luận bài viết

Liên quan Thông Tin Ngành

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Sáng nay, ngày 25/12/2014 nhà trường long trọng tổ chức Lễ tốt nghiệp ...

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Phát biểu tại buổi Lễ, thầy Bùi Đình Thiện hiệu trưởng nhà trường tuyên dương các sinh viên đã vượt qua một chặng đường dài với biết bao thử thách

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Phát biểu tại buổi Lễ, thầy Bùi Đình Thiện hiệu trưởng nhà trường tuyên dương các sinh viên đã vượt qua một chặng đường dài với biết bao thử thách

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Phát biểu tại buổi Lễ, thầy Bùi Đình Thiện hiệu trưởng nhà trường tuyên dương các sinh viên đã vượt qua một chặng đường dài với biết bao thử thách