GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY

Tuyển sinh hệ cao đẳng trường cao đẳng Giao Thông Vận Tải Đường Thủy II. Với các ngành tuyển sinh như sau : 1 Điều khiển tàu biển, 2 Sửa chửa máy tàu thủy, 3 Quản trị mạng, 4 Kỹ thuật xây dựng, 5 Điện tử công nghiệp, 6 Kế Toán,7 Xây dựng cầu đường bộ
Đăng Ký Online
Thông báo lịch nghỉ Tết dương lịch 2016.

Cập nhật ngày 18/12/2015

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc
 
Căn cứ vào Thông báo số: 4659/TB-LĐTBXH ngày 13/11/2015 về việc nghỉ Lễ, Tết năm 2016 đối với CB-CC-VC và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội;
Nay Trường Cao đẳng nghề GTVT Đường thủy II xin thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức, sinh viên, học sinh kế hoạch nghỉ Tết Dương lịch năm 2016 như sau:
1/ Thời gian nghỉ Tết Dương lịch 2016:
- Toàn thể CB-GV-CNVC và sinh viên – học sinh được nghỉ Tết Dương lịch 01 ngày vào ngày 01/01/2016 (Thứ 6).
2/ Thực hiện các công việc trước khi nghỉ Tết:
a. Các phòng, khoa và sinh viên - học sinh tổng vệ sinh các khu vực do các đơn vị quản lý trước khi nghỉ Tết.
b. Các xưởng thực tập, phòng học chuyên môn, phòng Mô phỏng cùng phòng Quản trị - Thiết bị và tổ Bảo vệ tổ chức niêm phong.
c. Ký túc xá, Cantin và Xưởng sửa chữa tàu tổ chức tổng vệ sinh và trực bảo vệ trong thời gian nghỉ Tết, tuần tra kiểm soát SV-HS ở ký túc xá trong ngày nghỉ Tết.
d. Đội tàu tổng vệ sinh, treo cờ tổ quốc, cờ lễ (nếu có) và phân công trực các phương tiện trong thời gian nghỉ Tết.
e. Phòng Quản trị - Thiết bị:
- Tổ chức đôn đốc các bộ phận có liên quan niêm phong các xưởng, phòng học chuyên môn, phòng mô phỏng, khu phòng học nhà 5 tầng trong thời gian nghỉ Tết.
- Cùng đội PCCC kiểm tra và trang bị dụng cụ PCCC ở các nơi trọng yếu
f. Phòng Tổ chức – Hành chính:
- Lập lịch trực Tết cơ quan và gửi các đơn vị theo quy định.
- Theo dõi tổng vệ sinh trong khuôn viên Trường và phía trước cổng Trường.
- Treo băng rôl khẩu hiệu và cờ phía trước cổng trường.
- Phân công và tổ chức thực hiện trực cơ quan, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong khu vực Trường trong các ngày nghỉ Tết.
- Phân công trực xe và đi công tác khi có yêu cầu trong ngày nghỉ Tết
Nhận được thông báo này yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện đúng theo tinh thần thông báo./.

Nơi nhận
- Cục ĐTNĐVN (b/c);
- Các đơn vị trực thuộc (thực hiện);
- Lưu VT.
 
 HIỆU TRƯỞNG
 
                                                          
Ths.Bùi Đình Thiện
 


Bình luận bài viết

Liên quan Tin Tức Hoạt Động

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Sáng nay, ngày 25/12/2014 nhà trường long trọng tổ chức Lễ tốt nghiệp ...

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Phát biểu tại buổi Lễ, thầy Bùi Đình Thiện hiệu trưởng nhà trường tuyên dương các sinh viên đã vượt qua một chặng đường dài với biết bao thử thách

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Phát biểu tại buổi Lễ, thầy Bùi Đình Thiện hiệu trưởng nhà trường tuyên dương các sinh viên đã vượt qua một chặng đường dài với biết bao thử thách

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Phát biểu tại buổi Lễ, thầy Bùi Đình Thiện hiệu trưởng nhà trường tuyên dương các sinh viên đã vượt qua một chặng đường dài với biết bao thử thách