GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY

Tuyển sinh hệ cao đẳng trường cao đẳng Giao Thông Vận Tải Đường Thủy II. Với các ngành tuyển sinh như sau : 1 Điều khiển tàu biển, 2 Sửa chửa máy tàu thủy, 3 Quản trị mạng, 4 Kỹ thuật xây dựng, 5 Điện tử công nghiệp, 6 Kế Toán,7 Xây dựng cầu đường bộ
Đăng Ký Online
Công văn về việc Thực hiện chống buôn lậu năm 2016

Cập nhật ngày 30/6/2016

 
CỤC ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CĐN-GTVT ĐƯỜNG THUỶ II Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
 
Số: 621/CV-ĐTII TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2016
 
Kính gửi:     Các Đơn vị, Phòng, Khoa trực thuộc
 
Căn cứ công văn số 1355/CĐTNĐ-VT-ATGT ngày 24/6/2016 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam “V/v triển khai Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg ngày 06/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
Trường Cao đẳng nghề GTVT Đường Thủy II thông báo đến các đơn vị trực thuộc thực hiện một số nội dung sau đây:
1/- Quán triệt đến toàn thể Cán bộ; Công chức; Viên chức; Giáo viên; Học sinh sinh viên và người lao động trong toàn trường về công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để cơ bản ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vận chuyển, buôn bán và sử dụng hàng hóa nhập lậu, hàng cấm; hàng giả và các hành vi gian lận thương mại.
2/- Tổ chức hướng dẫn trong các cuộc họp của đơn vị mình để Cán bộ; Công chức; Viên chức; Giáo viên; Học sinh sinh viên và người lao động nhận biết các mặt hàng cấm, hàng ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, sức khỏe cộng đồng, môi trường ..v..v.
3/- Vận động gia đình, người thân và quần chúng nhân dân tại nơi cư trú cùng  tham gia đấu tranh phòng chống các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
4/- Tuyên truyền, vận động CB – CNVC - Giáo viên - Học sinh  có được nhận thức về việc phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Không sử dụng hàng giả, hàng lậu. Không tham gia vận chuyển hoặc tích trữ các mặt hàng bị cấm theo quy định của Nhà nước
Trên đây là một số nội dung Nhà trường triển khai tổ chức thực hiện công văn số 1355/CĐTNĐ-VT-ATGT ngày 29/6/2016 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg ngày 06/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Yêu cầu các đơn vị, phòng, khoa trực thuộc nghiêm túc thực hiện.
 
 
Nơi nhận:
-          Như trên;
-          Ban Giám hiệu (Để theo dõi);
-        Lưu VT, HC
HIỆU TRƯỞNG
 
 
(Đã ký)
 
 
 
  Ths. Bùi Đình Thiện
 


Bình luận bài viết

Liên quan Thông Tin Ngành

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Sáng nay, ngày 25/12/2014 nhà trường long trọng tổ chức Lễ tốt nghiệp ...

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Phát biểu tại buổi Lễ, thầy Bùi Đình Thiện hiệu trưởng nhà trường tuyên dương các sinh viên đã vượt qua một chặng đường dài với biết bao thử thách

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Phát biểu tại buổi Lễ, thầy Bùi Đình Thiện hiệu trưởng nhà trường tuyên dương các sinh viên đã vượt qua một chặng đường dài với biết bao thử thách

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Phát biểu tại buổi Lễ, thầy Bùi Đình Thiện hiệu trưởng nhà trường tuyên dương các sinh viên đã vượt qua một chặng đường dài với biết bao thử thách