GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY

Tuyển sinh hệ cao đẳng trường cao đẳng Giao Thông Vận Tải Đường Thủy II. Với các ngành tuyển sinh như sau : 1 Điều khiển tàu biển, 2 Sửa chửa máy tàu thủy, 3 Quản trị mạng, 4 Kỹ thuật xây dựng, 5 Điện tử công nghiệp, 6 Kế Toán,7 Xây dựng cầu đường bộ
Đăng Ký Online
Thông báo về việc mua Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm tai nạn đợt cuối cho học sinh - sinh viên năm 2017

Cập nhật ngày 13/4/2017

Số: 436/TB-ĐTII                                          
 TP.HCM, ngày 13 tháng 04 năm 2017
 
THÔNG BÁO
Về việc mua Bảo hiểm y tế và
Bảo hiểm tai nạn đợt cuối cho học sinh – sinh viên năm 2017
Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008; Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/06/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.
Căn cứ Công văn số 1988/BHXH-QLT ngày 09/08/2016 của Bảo hiểm xã hội TP.HCM về việc Hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh – sinh viên năm 2017.
Thực hiện các văn bản hướng dẫn về thực hiện Bảo hiểm y tế cho học sinh – sinh viên, Nhà trường đã tổ chức 3 đợt thu tiền mua Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm tai nạn cho học sinh – sinh viên năm 2017. Tuy nhiên, cho tới nay vẫn còn rất nhiều học sinh – sinh viên không chấp hành quy định về tham gia Bảo hiểm y tế đối với học sinh – sinh viên.
Nay, Nhà trường tiếp tục tổ chức thu tiền mua Bảo hiểm y tế (BHYT) và Bảo hiểm tai nạn (BHTN) cho học sinh – sinh viên đợt cuối năm 2017, cụ thể như sau:
1.   Đối tượng tham gia:
- BHYT: 100% Học sinh – sinh viên đang theo học tại các khoá của trường chưa tham gia BHYT, ngoại trừ những học sinh – sinh viên đã tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác theo quy định của Luật BHYT.
- BHTN: Học sinh – sinh viên đang theo học tại các khoá của trường chưa tham gia BHTN.
2. Mức đóng phí tham gia BHYT và BHTN học sinh – sinh viên:
2.1  Mức đóng phí mua BHYT:
Theo quy định mức đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở (1.210.000) nhân với số tháng tương ứng thời hạn sử dụng của thẻ BHYT, áp dụng cho năm 2017 là 7 tháng (Từ 01/06/2017 đến 31/12/2017) như sau:
                4,5% x 1.210.000 x 7 tháng = 381.150 đồng.
Trong đó:  * Học sinh – sinh viên đóng 70% : 266.805 đồng.
                           * Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% : 114.345 đồng.
2.2 Mức đóng phí mua BHTN: 30.000 đồng/HS-SV/năm
3. Thời hạn đóng phí: Từ ngày 13/04/2017 đến hết ngày 28/04/2017.
4. Phương thức đóng: Học sinh – sinh viên đóng phí trực tiếp tại phòng Tài vụ.
* Lưu ý:
- Học sinh – sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc thuộc các đối tượng khác theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế đã được cấp thẻ BHYT thì phải nộp lại bản photocopy thẻ BHYT (còn hạn sử dụng) cho Phòng Công tác học sinh – sinh viên trước ngày 28/04/2017.
- Học sinh – sinh viên không nộp lại bản photocopy thẻ BHYT còn hạn sử dụng hoặc có thẻ BHYT thuộc nhóm đối tượng khác nhưng hết giá trị sử dụng và không tiếp tục tham gia theo nhóm đối tượng khác thì phải đóng phí tham gia BHYT tại trường.
Sau thời gian trên, học sinh sinh viên nào cố tình không chấp hành về tham gia Bảo hiểm y tế thì sẽ bị xử lý theo quy định, cụ thể như sau:
- Tạm thời không cấp các giấy tờ có liên quan đến  học sinh – sinh viên.
- Không xét cấp học bổng.
- Đình chỉ thi.
Tham gia BHYT là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi học sinh – sinh viên đang học tập tại trường. Vì vậy học sinh – sinh viên có trách nhiệm đóng phí BHYT theo quy định, Nhà trường yêu cầu các lớp nghiêm túc triển khai thực hiện, giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở học sinh – sinh viên của lớp mình thực hiện đúng thời gian quy định trên.
 
Nơi nhận:                                                                    KT.HIỆU TRƯỞNG
-    Các khoa, GVCN (để phối hợp);                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG        
-    Các lớp (để thực hiện);                                                                  
-    Ban Quản trị web;
-    Lưu VT, CTHS-SV.
                                                           
                                                                                      Trần Hữu Thanh

Bình luận bài viết

Liên quan Sinh Viên

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Sáng nay, ngày 25/12/2014 nhà trường long trọng tổ chức Lễ tốt nghiệp ...

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Phát biểu tại buổi Lễ, thầy Bùi Đình Thiện hiệu trưởng nhà trường tuyên dương các sinh viên đã vượt qua một chặng đường dài với biết bao thử thách

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Phát biểu tại buổi Lễ, thầy Bùi Đình Thiện hiệu trưởng nhà trường tuyên dương các sinh viên đã vượt qua một chặng đường dài với biết bao thử thách

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Phát biểu tại buổi Lễ, thầy Bùi Đình Thiện hiệu trưởng nhà trường tuyên dương các sinh viên đã vượt qua một chặng đường dài với biết bao thử thách