GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY

Tuyển sinh hệ cao đẳng trường cao đẳng Giao Thông Vận Tải Đường Thủy II. Với các ngành tuyển sinh như sau : 1 Điều khiển tàu biển, 2 Sửa chửa máy tàu thủy, 3 Quản trị mạng, 4 Kỹ thuật xây dựng, 5 Điện tử công nghiệp, 6 Kế Toán,7 Xây dựng cầu đường bộ
Đăng Ký Online
Home »

Phòng đào tạo

Ngày cập nhật 1/4/2017


1. NHÂN SỰ
 

Chức vụ: Trưởng phòng
Họ tên: 
Lê Văn Mộng


 
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Họ tên: Nguyễn Văn Tấn
Chức vụ: Nhân viên.
Họ tên: Đào Thị Liên.
Chức vụ: Nhân viên
Họ tên: Nguyễn Thị Anh Đào
Chức vụ: Nhân viên
Họ tên: Hoàng Duy Đàn
Chức vụ: Nhân viên
Họ tên: Hoàng Ngọc Thu Thảo
Chức vụ: Nhân viên
Họ tên: Mai Hoà Tiên

 

2. GIỚI THIỆU 
1.1 Chức năng:
   Là phòng tham mưu giúp Hiệu trưởng hoạch định chiến lược phát triển đào tạo của nhà trường; xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý giám sát các quá trình đào tạo;
1.2 Nhiệm vụ:
 a. Giúp Hiệu trưởng thực hiện các công việc:
- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo hàng năm và dài hạn của nhà trường.
- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh và chủ trì công tác tuyển sinh hang năm.
- Lập kế hoạch thi học kỳ, thi tốt nghiệp, tổ chức biên soạn, in ấn các đề thi.
- Quản lý việc kiểm tra, thi theo quy định; công nhận và cấp bằng, chứng chỉ nghề.
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức và quản lý các hoạt động hội thi học sinh giỏi, hội giảng giáo viên.
- Tham gia tập hợp số liệu kết quả học tập của học sinh – sinh viên để xét, công nhận tốt nghiệp, lưu ban, lên lớp và học bổng khuyến khích học tập.
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý hệ đào tạo không chính quy (vừa học vừa làm) và các lớp bồi dưỡng ngắn hạn theo sự phân công của Hiệu trưởng.
- Tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện qui trình đào tạo:
+ Giám sát các qui định về qui chế giáo viên, khối lượng giờ giảng, lịch trình giảng dạy, nội dung chương trình.
+ Kiểm tra, lập bảng thanh toán giờ phụ trội và các chi phí đào tạo khác cho giáo viên, cán bộ kiêm nhiệm, giáo viên thỉnh giảng do các đơn vị đề nghị và Ban Giám hiệu đồng ý.
- Quản lý và xây dựng thư viên.
b.  Thực hiện các công việc giáo vụ gồm: Lập các bảng biểu về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề; theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động đào tạo; thống kê, làm báo cáo theo qui định của BộGiáo dục – Đào tạo; Bộ Lao động – Thương binh và xã hội, của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng.
c. Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Liên Hệ
  • Phòng đào tạo: Trường Cao Đẳng Nghề GTVT  Đường Thủy II, số 33 Đào trí, phường Phú Mỹ, quận 7, TP.HCM.
  • Điện thoại: 
  • Email: phongdaotao@duongthuy.edu.vnLiên quan

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Sáng nay, ngày 25/12/2014 nhà trường long trọng tổ chức Lễ tốt nghiệp ...

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Phát biểu tại buổi Lễ, thầy Bùi Đình Thiện hiệu trưởng nhà trường tuyên dương các sinh viên đã vượt qua một chặng đường dài với biết bao thử thách

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Phát biểu tại buổi Lễ, thầy Bùi Đình Thiện hiệu trưởng nhà trường tuyên dương các sinh viên đã vượt qua một chặng đường dài với biết bao thử thách

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Phát biểu tại buổi Lễ, thầy Bùi Đình Thiện hiệu trưởng nhà trường tuyên dương các sinh viên đã vượt qua một chặng đường dài với biết bao thử thách