Điện công nghiệp

Chủ nhật - 26/06/2022 01:12
Tên nghềĐiện công nghiệp
Mã nghề: 5520227
Trình độ đào tạo: Trung cấp
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở.
Thời gian đào tạo: 2 năm
1. Mục tiêu đào tạo:
1.1. Mục tiêu chung:
Nhằm đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, có năng lực hành nghề tương ứng với trình độ đào tạo; có đạo đức, sức khỏe; có trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo đảm nâng cao năng suất, chất lượng lao động; tạo điều kiện cho người học sau khi hoàn thành khóa học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn.
+ Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng – An ninh;
+ Có ý thức tổ chức kỹ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
1.2. Mục tiêu cụ thể:
+ Kiến thức:
- Trình bày được nguyên lý, cấu tạo và các tính năng, tác dụng của các loại thiết bị điện, khái niệm cơ bản, quy ước sử dụng trong nghề Điện công nghiệp;
- Đọc được các bản vẽ thiết kế của nghề điện và phân tích được nguyên lý các bản vẽ thiết kế điện như bản vẽ cấp điện, bản vẽ nguyên lý mạch điều khiển;
- Vận dụng được các nguyên tắc trong thiết kế cấp điện và đặt phụ tải cho các hộ dùng điện xác định (một phân xưởng, một hộ dùng điện);
- Vận dụng được các nguyên tắc trong lắp ráp, sửa chữa các thiết bị điện;
- Phân tích được phương pháp xác định các dạng hư hỏng thường gặp của các thiết bị điện;
- Vận dụng được những kiến thức cơ sở và chuyên môn đã học để giải thích các tình huống trong lĩnh vực điện công nghiệp;
+ Kỹ năng:
- Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ đo điện, bộ đồ nghề thợ điện.
- Sửa chữa, bảo dưỡng được các thiết bị điện gia dụng và công nghiệp;
- Vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, quấn mới được các loại động cơ điện 3 pha, 1 pha, các loại máy biến áp.
- Lắp đặt hệ thống cấp điện cho hộ gia đình, phân xưởng sản xuất, xí nghiệp đúng yêu cầu kỹ thuật;
- Lắp đặt và sửa chữa, bảo dưỡng được tủ điện điều khiển trong các máy công cụ và dây chuyền sản xuất.
- Lập trình cho các bộ điều khiển lập trình PLC, Logo cho các yêu cầu sản xuất và đời sống.
- Lắp đặt và vận hành được các thiết bị điện đảm bảo an toàn;
- Chính trị, đạo đức:
+ Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lê nin; tư tưởng Hồ Chí Minh;
+ Hiểu biết Hiến pháp, Pháp luật, quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
+ Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, ý thức kỷ luật, yêu nghề; có kiến thức bảo vệ môi trường, cộng đồng của một công dân sống trong xã hội công nghiệp; lối sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hoá dân tộc;
- Thể chất và quốc phòng:
        + Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất;
        + Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh;
        + Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Sau khi tốt nghiệp, học sinh trở thành chuyên viên chuyên ngành Điện công nghiệp:  
- Tự kinh doanh, mở cửa hàng hoặc làm kỹ thuật cho các doanh nghiệp kinh doanh về vật tư, thiết bị ngành điện, điện công nghiệp.
- Tự mở cửa hàng sửa chữa, bảo trì các loại thiết bị điện, các loại máy điện, máy biến áp, máy bơm nước, lắp đặt hệ thống điện ...
- Làm việc tại các bộ phận quản lý, vận hành, bảo trì mạng lưới điện cho các tòa nhà, căn hộ, khách sạn, các nhà máy sản xuất chế biến lương thực thực phẩm, dệt may, sản xuất đồ nhựa, đồ gỗ …
2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:
- Số lượng môn học, mô đun: 21
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 79 tín chỉ (1950 giờ)
- Khối lượng các môn học chung/đại cương 285 giờ
- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn 1665 giờ
- Khối lượng lý thuyết 549 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm 1305 giờ; kiểm tra 96 giờ.
- Thời gian toàn khóa học: 1,5 năm
 3. Nội dung chương trình:
 
Mã MH/ MĐ Tên môn học, mô đun Số
tín chỉ
Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực tập /bài tập Kiểm tra
I Các môn học chung/đại cương 13 285 120 143 22
MH 01 Chính trị 2 30 25 3 2
MH 02 Pháp luật 1 15 10 3 2
MH 03 Giáo dục thể chất 1 30 3 24 3
MH 04 Giáo dục quốc phòng - An ninh 5 120 47 65 8
MH 05 Tin học 1 30 5 23 2
MH 06 Ngoại ngữ (Anh văn) 3 60 30 27 3
II Các môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề
II.1 Môn học, mô đun cơ sở   435 195 220 20
MH 07 Mạch điện và An toàn điện 4 75 41 30 4
MH 08 Khí cụ điện và Vẽ điện 4 75 41 30 4
MH 09 Đo lường điện 2 45 15 27 3
MĐ 10 Điện tử cơ bản 6 135 42 87 6
MĐ 11 Kỹ thuật xung số 5 105 45 55 5
II.2 Các môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề   1050 215 793 42
MĐ 12 Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện 5 120 30 85 5
MĐ 13 Sửa chữa vận hành máy điện 6 150 30 112 8
MĐ 14 Trang bị điện 6 150 30 114 6
MH15 Cung cấp điện 4 75 45 25 5
MH 16 Kỹ năng mềm 2 45 15 28 2
MĐ 17 Cảm biến và đo lường 4 90 30 55 5
MĐ 18 Lập trình PLC và ứng dụng 6 150 30 114 6
MĐ 19 Thực tập tốt nghiệp 6 270 5 260 5
II.3 Môn học, mô đun tự chọn   180 30 140 10
MĐ 20 Kỹ thuật lắp đặt điện 3 90 15 70 5
MĐ 21 Điều khiển  thiết bị sử dụng PLC cỡ nhỏ 3 90 15 70 5
MĐ 22 Kỹ thuật lạnh 3 90 15 70 5
MĐ 23 Điện tử ứng dụng 3 90 15 70 5
  Tổng cộng: 79 1950 549 1305 96
Ghi chú:Học sinh được chọn 2 trong 4 mô đun tự chọn.
4- Hướng dẫn sử dụng chương trình:
Chương trình nghề Điện công nghiệp trình độ Trung cấp các môn học/mô đun chuyên môn được chia đều cho 3 học kỳ, tương đương với 3 cấp trình độ tay nghề.
- Học kỳ 1: học sinh được học chuyên môn về điện tử cơ bản, Kỹ thuật điện và an toàn điện, khí cụ điện và vẽ điện, lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; sẽ có kỹ năng phân biệt, xác định được các loại khí cụ điện, linh kiện điện tử, kỹ năng lắp ráp mạch điện tử theo sơ đồ nguyên lý, kỹ năng lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện gia dụng, tương đương trình độ tay nghề Sơ cấp 1 (cấp chứng chỉ Sơ cấp 1 ‘kỹ thuật điện và điện tử cơ bản’).
- Học kỳ 2: tương đương trình độ tay nghề Sơ cấp 2 (Kỹ thuật điện cơ). Học sinh có khả năng sửa chữa, lăp đặt vận hành máy điện, lắp đặt vận hành tủ điều khiển thiết bị điện công nghiệp, lắp ráp và sửa chữa mạch điện tử công suất. (cấp chứng chỉ Sơ cấp 2 ‘Kỹ thuật điện cơ’)
- Học kỳ 3: tương đương trình độ tay nghề Trung cấp điện công nghiệp; Học sinh có khả năng lập trình điều khiển tự động bằng PLC, vận hành, giám sát thiết bị điện công nghiệp; Lắp đặt sửa chữa hệ thống cung cấp điện cho tòa nhà, cho dây chuyền sản xuất theo bản vẽ.
Nếu học sinh hoàn thành hết các môn học chung (450 giờ) và thi tốt nghiệp đạt yêu cầu thì được cấp bằng Trung cấp điện công nghiệp.
4.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:
- Để học sinh có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, trường có thể bố trí tham quan một số cơ sở doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo;
- Thời gian được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá:
 
Số
TT
Nội dung Thời gian
1 Thể dục, thể thao 6 giờ đến 7 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày
2 Văn hoá, văn nghệ:
Qua các phương tiện thông tin đại chúng
Sinh hoạt tập thể
Ngoài giờ học hàng ngày 19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)
3 Hoạt động thư viện
Ngoài giờ học, học sinh có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu
Tất cả các ngày làm việc trong tuần
4 Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật
5 Thăm quan, dã ngoại Mỗi học kỳ 1 lần
4.2. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra kết thúc môn học, mô đun:
Khi xong các môn học, mô đun ./.
4.3. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp
STT Môn thi Hình thức thi Thời gian thi
1 Chính trị Trắc nghiệm  Không quá 90 phút
2 Kiến thức, kỹ năng nghề
- Lý thuyết nghề
- Thực hành nghề
 
Viết
Bài thi thực hành
 
Không quá 180 phút
Không quá 8 giờ
Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng Trung cấp theo quy định hiện hành của trường.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

zalozalozalozalozalozalo
Văn bản mới
thithuyenmaytruong
Đại hội
Liên kết website
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay941
  • Tháng hiện tại82,271
  • Tổng lượt truy cập6,670,384
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây