Điện tử công nghiệp

Chủ nhật - 26/06/2022 01:17
Tên nghề:   Điện tử công nghiệp
Mã nghề: 6520225
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Hình thức đào tạo: Chính quy -Niên chế
Thời gian đào tạo: 2,5 năm
1. Mục tiêu đào tạo:
1.1. Mục tiêu chung:
Nhằm đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, có năng lực hành nghề tương ứng với trình độ đào tạo; có đạo đức, sức khỏe; có trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo đảm nâng cao năng suất, chất lượng lao động; tạo điều kiện cho người học sau khi hoàn thành khóa học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn.
+ Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng – An ninh;
+ Có ý thức tổ chức kỹ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
1.2. Mục tiêu cụ thể:
+ Kiến thức:                                               
Chương trình Điện tử công nghiệp hệ Cao đẳng cung cấp các kiến thức chuyên ngành về điện và điện tử như sau:
- Trình bày cấu tạo, ký hiệu, nguyên lý hoạt động và các tính năng, thông số kỹ thuật và công dụng của các loại khí cụ điện, linh kiện điện tử, máy điện và thiết bị điện;
- Đọc và thiết kế được được các bản vẽ của mạch điện và phân tích được nguyên lý các bản vẽ, nguyên lý mạch điều khiển;
- Kỹ thuật lập trình hệ thống điều khiển tự động cho PLC, LOGO, ZEN, biến tần cho các ứng dụng điều khiển trong công nghiệp;
Trình bày đư­ợc một số kiến thức cơ bản về kỹ thuật để phân tích các hiện tượng h­ư hỏng một cách khoa học, hợp lý;
- Trình bày đ­ược cấu tạo, nguyên lý hoạt động, tính chất, ứng dụng của các linh kiện điện tử, đặc biệt là các linh kiện điện tử chuyên dùng trong lĩnh vực công nghiệp;
- Trình bày đ­ược cấu tạo, nguyên lý hoạt động, ứng dụng, của các mạch điện tử cơ bản, các mạch điện chuyên biệt đ­ược dùng trong thiết bị điện tử công nghiệp;
- Trình bày đ­ược cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện tử thông dụng trong công nghiệp, các dây chuyền công nghiệp;
- Phân tích đư­ợc nguyên lý hoạt động của các mạch điện, của các thiết bị điện tử trong thiết kế, kiểm tra sửa chữa;
- Phân tích được phương pháp thiết kế một số mạch điện thay thế, mạch điện ứng dụng nhằm đáp ứng yêu cầu công việc sửa chữa hay cải tiến chế độ làm việc của thiết bị điện tử công nghiệp.
- Kỹ năng:
Sinh viên học ngành Điện tử công nghiệp hệ Cao đẳng sẽ được rèn luyện và hoàn thiện các kỹ năng chuyên ngành về điện và điện tử như sau:
+ Phân tích, lắp ráp các mạch điện tử cơ bản
Phân tích, lắp ráp các bộ biến đổi công suất
+ Lắp đặt các hệ thống đo lường điện tử
+ Lắp đặt các hệ thống điều khiển dùng PLC
+ Lắp đặt các hệ thống điều khiển dùng vi xử lý
+ Lắp đặt các tủ điều khiển thiết bị công nghiệp
+ Lắp đặt các thiết bị và hệ thống bảo vệ
+ Sửa chữa các bảng mạch điện tử công nghiệp
+ Kiểm tra, sửa chữa các hệ thống đo lường điện tử
+ Kiểm tra, sửa chữa các thiết bị và hệ thống bảo vệ
Lắp đặt, kết nối các thiết bị điện tử trong dây chuyền công nghiệp;
+ Thiết kế được một số mạch điện thay thế, mạch điện ứng dụng;
- Chính trị, đạo đức:
+ Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lê nin; tư tưởng Hồ Chí Minh;
+ Hiểu biết Hiến pháp, Pháp luật, quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
+ Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, ý thức kỷ luật, yêu nghề; có kiến thức bảo vệ môi trường, cộng đồng của một công dân sống trong xã hội công nghiệp; lối sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hoá dân tộc;
- Thể chất và quốc phòng:
+ Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất;
+ Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh;
+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Sinh viên sau khi tốt nghiệp nghề Điện tử công nghiệp trình độ cao đẳng nghề có thể làm việc tại:
Các nhà máy chế tạo, lắp ráp sản phẩm điện tử;
Các dây chuyền sản xuất tự động;
Các doanh nghiệp dịch vụ sửa chữa và bảo trì sản phẩmđiện tử công nghiệp
Bộ phận chăm sóc khách hàng của các doanh nghiệp cung cấp thiết bị điện tử.
Nhân viên kỹ thuật lắp đặt, bảo trì, sửa chữa điện tử công nghiệp trong các nhà máy, xí nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp.
Nhân viên kỹ thuật điện, điện tử công nghiệp trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị tự động hóa.
Có khả năng tự tổ chức kinh doanh hoặc làm kỹ thuật cho các doanh nghiệp kinh doanh về vật tư, thiết bị ngành điện, điện công nghiệp,dịch vụ kỹ thuật, sửa chữa thiết bị tự động hóa.
Có khả năng làm việc tại các bộ phận quản lý, vận hành, bảo trì mạng lưới điện cho các tòa nhà, căn hộ, khách sạn, các nhà máy sản xuất chế biến lương thực thực phẩm, dệt may, sản xuất đồ nhựa, đồ gỗ cho đến các phòng tập thể hình (phòng gym) ở các khách sạn cao cấp, resot, căn hộ cao cấp, trung tâm huấn luyện ...
- Sau khi tốt nghiệp có khả năng tự tìm việc làm và tạo việc làm cho người khác hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.
2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:
-   Số lượng môn học, mô đun: 26
-   Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 2700 giờ
-   Khối lượng các môn học chung/đại cương 450 giờ
-   Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn 2250 giờ
-   Khối lượng lý thuyết 857giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm 1719 giờ ; Thời gian kiểm tra: 124 giờ.

3. Nội dung chương trình:
Mã MH/ MĐ/HP Tên môn học, mô đun  
Số
 tín chỉ
Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực tập/
bài tập/
thảo luận
Kiểm tra
I Các môn học chung/đại cương 23 450 237 189 24
MH 01 Chính trị 5 90 60 25 5
MH 02 Pháp luật 2 30 25 3 2
MH 03 Giáo dục thể chất 2 60 4 52 4
MH 04 Giáo dục quốc phòng - An ninh 5 75 58 13 4
MH 05 Tin học 3 75 30 41 4
MH 06 Ngoại ngữ (Anh văn) 6 120 60 55 5
II Các môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề
II.1 Môn học, mô đun cơ sở 19 420 150 248 22
MH 07 Điện kỹ thuật và An toàn điện 4 75 45 26 4
MH 08 Linh kiện điện tử 3 60 30 27 3
MĐ 09 Mạch điện tử cơ bản 4 90 30 55 5
MĐ 10 Mạch Điện tử tương tự 3 60 30 27 3
MĐ 11 Điện cơ bản 5 120 30 85 5
II.2 Các môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề 63 1590 410 1112 68
MĐ 12 Lắp đặt, vận hành máy điện 3 60 30 27 3
MĐ 13 Kỹ thuật xung số 6 135 45 84 6
MĐ 14 Thiết kế và chế tạo board mạch điện tử 4 105 15 85 5
MĐ 15 Cảm biến và đo lường 6 135 45 84 6
MĐ 16 Kỹ năng mềm 2 45 15 27 3
MĐ 17 Trang bị điện 3 60 30 27 3
MĐ 18 Điện tử công suất 5 120 30 85 5
MĐ 19 Lập trình PLC và ứng dụng 6 150 30 112 8
MĐ 20 Điều khiển thiết bị sử dụng PLC cỡ nhỏ 4 90 30 55 5
MĐ 21 Thiết kế và chế tạo mạch vi điều khiển Vi xử lý 7 180 45 126 9
MĐ 22 Điện tử nâng cao 6 135 45 83 7
MĐ 23 PLC nâng cao 5 120 30 85 5
MĐ 24 Thực tập tốt nghiệp 6 270 5 260 5
II.3 Môn học, mô đun tự chọn 10 240 60 170 10
MĐ 25 Robot công nghiệp  5 120 30 85 5
MĐ 26 Điều khiển khí nén và thủy lực 5 120 30 85 5
MĐ 27 Ghép nối và cài đặt máy tính 5 120 30 85 5
MĐ 28 Vi mạch số lập trình 5 120 30 85 5
  Tổng cộng:  115 2700 857 1719 124
               
Ghi chú: Sinh viên chỉ chọn 2 trong 4 mô đun tự chọn.
4- Hướng dẫn sử dụng chương trình giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng:
Chương trình nghề ĐTCN trình độ cao đẳng các môn học/mô đun chuyên môn được chia đều cho 4 học kỳ, tương đương với 4 cấp trình độ tay nghề.
- Học kỳ 1 : sinh viên được học chuyên môn về kỹ thuật điện, điện tử cơ bản và an toàn điện sẽ có kỹ năng phân biệt, xác định được linh kiện điện tử, kỹ năng lắp ráp mạch điện tử theo sơ đồ nguyên lý, kỹ năng lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện gia dụng. tương đương trình độ tay nghề Sơ cấp 1 (cấp chứng chỉ Sơ cấp 1 ‘kỹ thuật điện và điện tử cơ bản’).
- Học kỳ 2 : tương đương trình độ tay nghề Sơ cấp 2. Sinh viên có khả năng tự chế tạo board mạch điện tử thông dụng, lăp đặt vận hành máy điện, sửa chữa cac board mạch thông dụng. (Cấp chứng chỉ Sơ cấp 2 ‘kỹ thuật viên điện và điện tử’)
- Học kỳ 3 : tương đương trình độ tay nghề Trung cấp; Sinh viên có khả năng tự chế tạo board mạch điện tử cao cấp như dùng vi xử lý, vi điều khiển hay lập trình điều khiển tự động bằng PLC, vận hành, giám sát thiết bị điện công nghiệp. (cấp chứng chỉ tương đương trình độ Trung cấp điện tử công nghiệp)
- Học kỳ 4 : tương đương trình độ tay nghề Kỹ sư thực hành ; Lắp ráp, sửa chữa thiết bị điện tử công nghiệp; Lắp đặt, vận hành  dây chuyền sản xuất công nghiệp; Lắp ráp, sửa chữa mạch điện tử công suất. 
- Nếu sinh viên hoàn thành hết các môn học chung 450 giờ (các môn học này bố trí học song song với các môn học chuyên môn nghề suốt 3 học kỳ đầu, cùng buổi hoặc khác buổi với các môn học chuyên môn nghề) và thi tốt nghiệp đạt yêu cầu thì được cấp bằng Tốt nghiệp Cao Đẳng và công nhận danh hiệu Kỹ sư thực hành điện tử công nghiệp.
1.  Hướng dẫn thi tốt nghiệp:
 
STT Môn thi Hình thức thi Thời gian thi
1 Chính trị Trắc nghiệm  Không quá 90 phút
2 Kiến thức, kỹ năng nghề
- Lý thuyết nghề
- Thực hành nghề
 
Viết
Bài thi thực hành
 
Không quá 180 phút
Không quá 8 giờ
2. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khoá(được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện:
        - Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, các Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có thể bố trí tham quan một số cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo;
        - Thời gian tham quan được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá.
 
Số TT Nội dung Thời gian
1  Thể dục, thể thao 5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày
2 Văn hoá, văn nghệ: Sinh hoạt tập thể  Ngoài giờ học hàng ngày
19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)
3  Hoạt động thư viện: Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu  
Tất cả các ngày làm việc trong tuần
4 Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật
5 Đi thực tế Theo thời gian bố trí của giáo viên và theo yêu cầu của môn học, mô đun

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
zalozalozalozalozalozalo
Văn bản mới
thithuyenmaytruong
Đại hội
Liên kết website
  • Đang truy cập33
  • Hôm nay1,962
  • Tháng hiện tại6,955
  • Tổng lượt truy cập6,417,007
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây