Sinh viên

Thông báo của Đoàn Trường

10:07 | 22/07/2021
Những việc ĐVTN cần làm ngay để tăng cường hiệu quả, công tác phòng, chống dịch Covid-19

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các chi đoàn triển khai thực hiện những việc đoàn viên, thanh niên cần làm ngay để tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể như sau:

1.  Đối với Đoàn viên, thanh niên

- Nghiêm túc chấp hành và vận động người thân, gia đình chấp hành việc giãn cách xã hội để tránh lây nhiễm trong cộng đồng, trong các khu vực bị phong tỏa, các khu các ly tập trung.

- Không ra đường khi không thật sự cần thiết.

- Hạn chế hoạt động giao, nhận hàng không cần thiết.

- Sử dụng hiệu quả các trang cá nhân để tuyên truyền thường xuyên, liên tục việc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tuyển truyền và lan tỏa những tin tốt, câu chuyện đẹp, thông tin tích cực, đồng thời mạnh dạn đấu tranh chống và không chia sẻ tin giả, tin sai sự thật, tin chưa kiểm chứng, các luận điệu xuyên tạc làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19.

-  Quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ những trường hợp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong khả năng của mình.

2.  Đối với các Chi đoàn

Tuyên truyền, vận động, quán triệt Chỉ thị 16/CT-TTg đến tất cả các đoàn viên, thanh niên của Chi đoàn.

- Vận động đoàn viên, thanh niên đăng ký tham gia các hoạt động tình nguyện, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thông qua nhóm Go Volunteer (đường dẫn trang: www.facebook.com/groups/govolunteer).

- Nắm chắc tình hình đoàn viên, thanh niên để quan tâm, chăm lo, hỗ trợ những trường hợp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh (phản ánh thông qua số điện thoại 0908 385 369)

- Tuyên truyền và lan tỏa những thông tin chính thống, tin tốt, câu chuyện đẹp, những thông tin tích cực, đồng thời mạnh dạn đấu tranh, chống và không chia sẻ tin giả, tin sai sự thật, tin chưa kiểm chứng, các luận điệu xuyên tạc làm ảnh hưởng dến hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Thành phố và cả nước. Rà soát và có biện pháp nhắc nhở đối với đoàn viên, thanh niên của chi đoàn khi đăng tải, chia sẻ các thông tin sai sự thật, tin chưa kiểm chứng, tin giả trên các trang mạng xã hội.

- Đề xuất tuyên dương, khen thưởng các cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương.

3.  Phương thức thực hiện

-  Cập nhật thông tin thường xuyên, liên tục.

- Thực hiện cho đến khi kết thúc thời gian áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các chi đoàn triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung trên./.

Các tin khác
thegioixinh.net thienhaso.com