Sinh viên

Thông báo về việc tổ chức lớp Cảm tình đoàn

02:14 | 10/03/2021
Lớp Đoàn viên kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2021)

Nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thanh niên; Đồng thời nâng cao nhận thức về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, về ý nghĩa vinh dự của người đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021); Ban Chấp hành Đoàn Trường Cao đẳng GTVT đường thủy II thông báo về việc tổ chức lớp cảm tình Đoàn “Lớp Đoàn viên kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2021)” cụ thể như sau:

1.Đối tượng: Là học sinh, sinh viên đang học tập tại Trường Cao đẳng GTVT đường thủy II, là thanh niên ưu tú có nguyện vọng được đứng vào hàng ngũ của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

2.Điều kiện để được kết nạp Đoàn viên mới:

- Thanh niên, HS-SV Trường Cao đẳng GTVT đường thủy II từ 16 đến 30 tuổi đang học tập tại trường, có điểm trung bình học tập học kỳ gần nhất đạt từ trung bình trở lên.

- Tham gia học lớp cảm tình đoàn xuyên suốt, làm bài thu hoạch và đạt kết quả theo yêu cầu.

3.Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00, ngày 17/03/2021 (thứ 4).

4.Địa điểm: Phòng Mô phỏng, Trường Cao đẳng GTVT Đường thủy II

5.Lệ phí: 50.000 đồng/người (bao gồm: thẻ đoàn, huy hiệu đoàn, Nghị quyết, sổ đoàn và tài liệu học tập)

6. Nội dung chi tiết lớp học:

- Một số vấn đề cơ bản về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Tìm hiểu về hoạt động của Đoàn Trường Cao đẳng GTVT đường thủy II.

- Hướng dẫn thủ tục kết nạp Đoàn viên và đánh giá xếp loại Đoàn viên hằng năm.

Ban Chấp hành các Chi đoàn rà soát số lượng, tổng hợp danh sách thanh niên, HS-SV tại Chi đoàn đủ điều kiện tham gia lớp học gửi về văn phòng Đoàn trường (Đ/c Phan Văn Hoan – PBT Đoàn trường – ĐT: 0961 958 464) trước ngày 15/3/2021.

Các tin khác
thegioixinh.net thienhaso.com